Kadra Bielszowice - Kontakt
MZZ KADRA
Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
z siedziba przy KWK "Bielszowice"

ul. Halembska 160
41-711 Ruda Śląska

tel. (32) 242 02 21
tel. (32) 242 02 61/9 wew. 4351
Centrala automatyczna (32) 717 33 51
kadra@kadra-bielszowice.pl

Pogodnych Świąt Wielkanocnych

Pogodnych Świąt Wielkanocnych

 

Święta Wielkanocne to czas otuchy i nadziei. Wykorzystajmy ten szczególny okres tak, aby nadzieja wpisana w święta stała się źródłem siły i radości oraz pozytywnych zmian w nas samych i otaczającej nas rzeczywistości. Wesołych świąt w atmosferze wzajemnego zrozumienia i życzliwości, w gronie rodziny i przyjaciół. Życzy Zarząd MZZ "KADRA"

» przejdź do galerii Plakat...

 

Komunikat MKPS

Komunikat MKPS

W związku z fiaskiem rozmów ze stroną rządową Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy proklamował generalną, solidarnościową akcję strajkową w regionie śląsko-dąbrowskim na dzień 26 marca 2013 roku. MKPS zobowiązuje komitety protestacyjno-strajkowe we wszystkich zakładach pracy, w których przeprowadzono referendum strajkowe, do podjęcia odpowiednich uchwał i przekazania ich pracodawcy najpóźniej do dnia 20 marca 2013 roku. Generalny strajk solidarnościowy w naszym regionie potrwa od godz. 6.00 do 10.00. W poszczególnych zakładach będzie on trwał dwie godziny. O tym, jakie branże i jakie zakłady, w jakich godzinach przeprowadzą akcję, poinformujemy w kolejnym komunikacie. W naszym regionie jest już blisko ćwierć miliona bezrobotnych, kolejne zakłady pracy zaczynają balansować na krawędzi upadku, tymczasem rządzący zgubili się w czasie i wciąż wydaje im się, że jeszcze nie jest tak źle, że można bez końca dyskutować nie podejmując żadnych decyzji. Ogłoszenie strajku jest podyktowane przede wszystkim faktem, że strona rządowa nie zamierza uwzględnić naszych podstawowych żądań w sprawie ustawy antykryzysowej, nie chce nawet w minimalnym stopniu wesprzeć balansującego na granicy przetrwania przemysłu energochłonnego i nie zamierza się wycofać z planu wygaszenia emerytur pomostowych. Również w kwestii pozostałych postulatów postęp rozmów jest niewystarczający, rozbieżności stanowisk stron są zbyt duże. W dodatku do Sejmu wpłynęły dwa projekty, rządowy i poselski, dotyczące zmian w Kodeksie pracy. Są to zmiany bardzo szkodliwe dla pracowników, dotyczą m. in. wydłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy i ograniczenia wysokości wynagrodzeń za nadgodziny. Te zmiany są absolutnie nie do przyjęcia. Musimy rządowi dać jasno do zrozumienia, że nie ma już miejsca na żadne manewry, gry polityczne, sztuczki proceduralne, itd. Nadszedł czas pilnych decyzji i działania. Jesteśmy gotowi na strajk i będziemy strajkować. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.

» przejdź do galerii Plakat...

 

Dzień Kobiet

Dzień Kobiet

 

 

Z okazji tego szczególnego dnia chcielibyśmy życzyć wszystkiego najlepszego, życzymy spełnienia wszystkich marzeń, zarówno tych malutkich jak i troszkę większych, zadowolenia z siebie i radości życiowej, aby każdy dzień był Dniem Kobiet - Zarząd MZZ "KADRA"

Tradycyjne upominki, z okazji Dnia Kobiet, wydawane będą w biurze związku od dnia 08.03.2013 r.

» przejdź do galerii Plakat...

 

Uwaga Delegaci

Uwaga Delegaci

Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego "KADRA" Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego informuje, że Walne Sprawozdawczo-Informacyjne Zebranie Delegatów odbędzie się w dniu 20.03.2013. r. o godz. 15.30 w restauracji VABANK w Zabrzu, ul. Wolności 448.

Proponowany porządek zebrania: 1) Powitanie przybyłych na zebranie delegatów. 2) Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej. 3) Wybór komisji uchwał i wniosków. 4) Wybór przewodniczącego zebrania. 5) Odczytanie sprawozdania przewodniczącego związku z działalności zarządu za rok 2012. 6) Odczytanie sprawozdań przewodniczących komisji zakładowych i koła emerytów z działalności za 2012. 7) Odczytanie sprawozdania komisji rewizyjnej z kontroli pracy zarządu za 2012 r. 8) Dyskusja. 9) Udzielenie/łub nie absolutorium zarządowi za omawiany okres. 10) Omówienie działalności w ramach Federacji Związków Zawodowych KADRA XXI. 11) Wyznaczenie zadań i celów w działalności na rok 2013. 12) Wolne wnioski. 13) Odczytanie protokołów komisji mandatowo-skrutacyjnej. 14) Odczytanie protokołu komisji uchwał i wniosków. 15) Zakończenie zebrania.

 

"Białe niewolnictwo"

Wielokrotnie podejmowany przeze mnie problem czasu pracy osób dozoru w kopalni KWK "Bielszowice" znów wydaje się kwestią nierozwiązaną. Jest to tym bardziej zasmucające zważywszy na fakt, iż kilka razu udało się już uregulować omawianą sprawę zgodnie z przepisami kodeksu pracy, do których przestrzegania jesteśmy wszyscy zobowiązani. Od czasu ostatnich ustaleń formalnie wciąż obowiązują zasady zaakceptowane przez pracodawcę, jednak ich notoryczne lekceważenie stało się zjawiskiem, które nabiera znamion patologii (!). Zwracając uwagę na ów naganny sposób traktowania pracowników dozoru (czego potwierdzenie można znaleźć w protokołach z zebrań związków zawodowych z kierownictwem zakładu pracy), słyszałem w odpowiedzi liczne zapewnienia dyrekcji naszej kopalni o konieczności ponownego (sic!) unormowania tej kwestii. W ciągu całego okresu od ostatnich ustaleń sporadycznie zdarzały się tygodnie, podczas których respektowano czas pracy dozoru. Nigdy jednak ów stan nie uzyskał charakteru stałego i pożądanego przez pracowników zjawiska. Znacznie częstszym procederem były, a także wciąż niestety są przedłużające się narady oraz niekończące się odprawy. W związku z tym, pragnę przypomnieć dyrekcji, iż ośmiogodzinny dzień pracy nie jest ani wymogiem nowym (w Polsce wprowadzono tę normę po raz pierwszy w 1919 roku!), ani też przywilejem dla wybranych, lecz stanowi gwarantowane ustawowo prawo każdego pracownika! Z powodu opisanej sytuacji jako związek zawodowy postanowiliśmy ponownie przeciwdziałać ewidentnemu łamaniu praw pracowniczych, żywiąc głęboką nadzieję, że tym razem sprawa znajdzie szybki i zgodny z duchem oraz literą prawa finał.

Mirosław Pukas

 

przejdź do strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64

 

Koło Emerytów
Konsorcjum Ochrony
Zarząd Budynków
Fundacja Unia Bracka
Jednostka obsługi
MPGK

Federacja ZW KADRA XXI

Miesięcznik KADRA XXI

Forum Związków Zawodowych

 

 
kotonski.pl - lepsza strona internetu - tworzenie stron internetowych, kreacja wizualna, poligrafia
Międzyzakładowy Związek Zawodowy KADRA Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
Menu