Kadra Bielszowice - Kontakt
MZZ KADRA
Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
z siedziba przy KWK "Bielszowice"

ul. Halembska 160
41-711 Ruda Śląska

tel. (32) 242 02 21
tel. (32) 242 02 61/9 wew. 4351
Centrala automatyczna (32) 717 33 51
kadra@kadra-bielszowice.pl

Po strajkowe podsumowanie

Po strajkowe podsumowanie

Jak pamiętamy w dniu 26.03.2013 r. braliśmy udział w strajku solidarnościowym zorganizowanym w całym województwie śląskim zorganizowanym przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. Nasza organizacja czynnie poparła tę formę protestu. Wzięliśmy udział w dwugodzinnym strajku w KWK "Bielszowice" oraz w akcjach protestacyjnych, polegających na oflagowaniu i wywieszeniu stosownych banerów protestacyjnych w Konsorcjum Ochrony Kopalń, Zarządzie Budynków Komunalnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zabrzu, Jednostce Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu oraz Fundacji "Unia Bracka". Uczestniczyliśmy również w ramach Federacji Związków Zawodowych KADRA XXI w pikiecie pod Urzędem Wojewódzkim w Katowicach. Wszędzie wyraziliśmy nasz zdecydowany sprzeciw wobec zjawisk, jakie zachodzą w szeroko rozumianych stosunkach pracy oraz powszechnie pojawiającemu się zjawisku pauperyzacji społeczeństwa. Pragnę podziękować wszystkim koleżankom i kolegom, którzy wzięli czynny udział w protestach i strajkach, za ich zrozumienie dla całego procesu i osobiste zaangażowanie. Tylko działając wspólnie i solidarnie mamy szansę na osiągnięcie sukcesu, obronę naszych miejsc pracy i zapewnienie bezpieczeństwa naszym rodzinom. To nie jest koniec naszej walki i zapewne jeszcze nie raz będziemy musieli łączyć nasze siły w słusznych protestach.

Mirosław Pukas

 

Pogodnych Świąt Wielkanocnych

Pogodnych Świąt Wielkanocnych

 

Święta Wielkanocne to czas otuchy i nadziei. Wykorzystajmy ten szczególny okres tak, aby nadzieja wpisana w święta stała się źródłem siły i radości oraz pozytywnych zmian w nas samych i otaczającej nas rzeczywistości. Wesołych świąt w atmosferze wzajemnego zrozumienia i życzliwości, w gronie rodziny i przyjaciół. Życzy Zarząd MZZ "KADRA"

» przejdź do galerii Plakat...

 

Komunikat MKPS

Komunikat MKPS

W związku z fiaskiem rozmów ze stroną rządową Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy proklamował generalną, solidarnościową akcję strajkową w regionie śląsko-dąbrowskim na dzień 26 marca 2013 roku. MKPS zobowiązuje komitety protestacyjno-strajkowe we wszystkich zakładach pracy, w których przeprowadzono referendum strajkowe, do podjęcia odpowiednich uchwał i przekazania ich pracodawcy najpóźniej do dnia 20 marca 2013 roku. Generalny strajk solidarnościowy w naszym regionie potrwa od godz. 6.00 do 10.00. W poszczególnych zakładach będzie on trwał dwie godziny. O tym, jakie branże i jakie zakłady, w jakich godzinach przeprowadzą akcję, poinformujemy w kolejnym komunikacie. W naszym regionie jest już blisko ćwierć miliona bezrobotnych, kolejne zakłady pracy zaczynają balansować na krawędzi upadku, tymczasem rządzący zgubili się w czasie i wciąż wydaje im się, że jeszcze nie jest tak źle, że można bez końca dyskutować nie podejmując żadnych decyzji. Ogłoszenie strajku jest podyktowane przede wszystkim faktem, że strona rządowa nie zamierza uwzględnić naszych podstawowych żądań w sprawie ustawy antykryzysowej, nie chce nawet w minimalnym stopniu wesprzeć balansującego na granicy przetrwania przemysłu energochłonnego i nie zamierza się wycofać z planu wygaszenia emerytur pomostowych. Również w kwestii pozostałych postulatów postęp rozmów jest niewystarczający, rozbieżności stanowisk stron są zbyt duże. W dodatku do Sejmu wpłynęły dwa projekty, rządowy i poselski, dotyczące zmian w Kodeksie pracy. Są to zmiany bardzo szkodliwe dla pracowników, dotyczą m. in. wydłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy i ograniczenia wysokości wynagrodzeń za nadgodziny. Te zmiany są absolutnie nie do przyjęcia. Musimy rządowi dać jasno do zrozumienia, że nie ma już miejsca na żadne manewry, gry polityczne, sztuczki proceduralne, itd. Nadszedł czas pilnych decyzji i działania. Jesteśmy gotowi na strajk i będziemy strajkować. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.

» przejdź do galerii Plakat...

 

Dzień Kobiet

Dzień Kobiet

 

 

Z okazji tego szczególnego dnia chcielibyśmy życzyć wszystkiego najlepszego, życzymy spełnienia wszystkich marzeń, zarówno tych malutkich jak i troszkę większych, zadowolenia z siebie i radości życiowej, aby każdy dzień był Dniem Kobiet - Zarząd MZZ "KADRA"

Tradycyjne upominki, z okazji Dnia Kobiet, wydawane będą w biurze związku od dnia 08.03.2013 r.

» przejdź do galerii Plakat...

 

Uwaga Delegaci

Uwaga Delegaci

Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego "KADRA" Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego informuje, że Walne Sprawozdawczo-Informacyjne Zebranie Delegatów odbędzie się w dniu 20.03.2013. r. o godz. 15.30 w restauracji VABANK w Zabrzu, ul. Wolności 448.

Proponowany porządek zebrania: 1) Powitanie przybyłych na zebranie delegatów. 2) Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej. 3) Wybór komisji uchwał i wniosków. 4) Wybór przewodniczącego zebrania. 5) Odczytanie sprawozdania przewodniczącego związku z działalności zarządu za rok 2012. 6) Odczytanie sprawozdań przewodniczących komisji zakładowych i koła emerytów z działalności za 2012. 7) Odczytanie sprawozdania komisji rewizyjnej z kontroli pracy zarządu za 2012 r. 8) Dyskusja. 9) Udzielenie/łub nie absolutorium zarządowi za omawiany okres. 10) Omówienie działalności w ramach Federacji Związków Zawodowych KADRA XXI. 11) Wyznaczenie zadań i celów w działalności na rok 2013. 12) Wolne wnioski. 13) Odczytanie protokołów komisji mandatowo-skrutacyjnej. 14) Odczytanie protokołu komisji uchwał i wniosków. 15) Zakończenie zebrania.

 

przejdź do strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
 | 55

 

Koło Emerytów
Konsorcjum Ochrony
Zarząd Budynków
Fundacja Unia Bracka
Jednostka obsługi
MPGK

Federacja ZW KADRA XXI

Miesięcznik KADRA XXI

Forum Związków Zawodowych

 

 
kotonski.pl - lepsza strona internetu - tworzenie stron internetowych, kreacja wizualna, poligrafia
Menu