Kadra Bielszowice - Kontakt
MZZ KADRA
Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
z siedziba przy KWK "Bielszowice"

ul. Halembska 160
41-711 Ruda Śląska

tel. (32) 242 02 21
tel. (32) 242 02 61/9 wew. 4351
Centrala automatyczna (32) 717 33 51
kadra@kadra-bielszowice.pl

List Otwarty Kobiet – "Pracowników Administracji" do Zarządu Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach

List Otwarty Kobiet –

Program restrukturyzacji Kompanii Węglowej S.A. zakłada między innymi łączenie kopalń, zamrożenie płac, likwidację niektórych świadczeń oraz redukcję zatrudnienia tysiąca dwudziestu "pracowników administracji", wśród których zdecydowaną większość, bo około 99% stanowią kobiety. Pan Prezes Marek Uszko, na uroczystościach Barbórkowych KW S.A., zapewnił, że "priorytetem dla Zarządu jest zapewnienie stabilnych miejsc pracy przez wiele lat", z tą jednak drobną poprawką, że zapewnienie to nie obejmuje 1020 pracowników tzw. "administracji". Z planów ograniczenia zatrudnienia wynika, że to likwidacja niektórych stanowisk nierobotniczych na powierzchni, nawiasem mówiąc najniżej uposażonych, uratuje takiego molocha jak Kompania Węglowa przed upadłością!? A właściwie, co to jest "administracja", czy są to panie w lampowni, miernictwie i geologii, ochronie środowiska czy też kilka osób w płacach, które obejmuje plan redukcji, ...a może są to pracownicy z płacą dwukrotnie, trzykrotnie wyższą wykonujący tą samą pracę, ale na stanowiskach dołowych? Kuriozalne jest to, że obok siebie pracują dwie osoby, jedna, jako "administracja", a druga, jako pracownik dołowy, wykonujący te same obowiązki z tym, że ci drudzy nie podlegają redukcji. Zarząd Kompanii Węglowej wskazuje, że po zrezygnowaniu z usług aktualnie świadczonych przez firmy zewnętrzne, pracownicy "administracji" znajdą zatrudnienie wykonując prace realizowane przez te firmy. Należy zauważyć, że propozycja zarządu nie gwarantuje zatrudnienia zgodnie z wykształceniem, posiadanym doświadczeniem i kwalifikacjami i kryje w sobie znamiona ukrytego zwolnienia. Przeniesienie pracowników do firm zewnętrznych pozwoli Kompanii Węglowej na obejście przepisów o zwolnieniach grupowych, a tym samym na pozbawieniu pracownika zwalnianego odprawy wynikającej z tego tytułu. Należy także dodać, że większość firm zależnych, w ramach grupy kapitałowej, Kompania Węglowa zamierza sprzedać. To kolejny dowód podważający wiarygodność zarządu Kompanii Węglowej. W tym kontekście przypominamy sytuację sprzed kilku miesięcy, gdzie przekwalifikowano około tysiąc pracowników z działów technicznych do "administracji", bez jakichkolwiek uzgodnień i pomimo protestów strony społecznej, tłumacząc te działania celami porządkowo- statystycznymi. Dzisiaj zarząd Kompanii Węglowej nie chce o tym pamiętać i manipulując danymi mówi o przeroście administracji! Gdyby nie było tego sztucznego przesunięcia pracowników z działów technicznych do "administracji", to według przyjętego w programie restrukturyzacji współczynnika, do grupy pracowników "administracji" trzeba byłoby zatrudnić dodatkowe osoby a nie mówić o redukcji. Pan Prezes Marek Uszko powiedział, że "złudzenia mogą nas drogo kosztować", to prawda spójrzmy prawdzie w oczy, że przerost "administracji" to fikcja! "Administracja" to grupa zawodowa zatrudniona na powierzchni, a nieukryta na etatach dołowych, chronionych bez względu, na jakość i miejsce świadczonej pracy. Działania restrukturyzacyjne oprócz planowanych zwolnień, które mają objąć na dzień dzisiejszy, jedynie pracowników "administracji" przewidują również w swym programie drastyczne obniżenie poziomu wynagrodzeń pracowników "administracji", którzy nie zostaną objęci redukcją. Ogłasza się przy tym, że "administracja" cieszy się jakimiś nieuzasadnionymi przywilejami płacowymi. Pragniemy, zatem oświadczyć, że poziom płac tej grupy zawodowej w Kompanii Węglowej, może poza biurem zarządu, nie odbiega od poziomu wynagrodzeń w innych firmach. Zapowiadana redukcja ma, zatem uderzyć w najsłabszą grupę zawodową, zdominowaną przez kobiety. Nie można w tym miejscu pominąć, że są w tej grupie matki samotnie wychowujące dzieci oraz wdowy po tragicznie zmarłych górnikach. Nie możemy się, zatem, zwykle po ludzku, ale także z czystego rachunku ekonomicznego, zgodzić z twierdzeniem, że redukcja zatrudnienia w tej grupie zawodowej będzie "lekiem na całe zło". Na takie traktowanie niczym sobie nie zasłużyłyśmy!!! Górnictwo to środowisko zdominowane przez mężczyzn i to oni zawsze dzierżyli w nim władzę. Można powiedzieć, że to naturalne, ale czy kobiety na przestrzeni lat nie udowodniły, że zajmują znaczącą pozycję w sektorze górnictwa i potrafią dobrze służyć swojej firmie?!! Dlaczego program restrukturyzacyjny ma dotknąć zwolnieniami najniżej uposażoną grupę, którą stanowią w większości kobiety, często posiadające wyższe wykształcenie o wysokich kwalifikacjach zawodowych? Takie działania nazwijmy wprost - to dyskryminacja kobiet! Ten list otwarty kierujemy do zarządu Kompanii Węglowej S.A. by działać w obronie godności i praw kobiet do pracy w naszej firmie! Pragniemy by pracodawca dostrzegł naszą prawdziwą wartość i nie oceniał naszego wkładu w realizację zadań przedsiębiorstwa na podstawie opracowanego przez firmę zewnętrzną planu naprawczego.

Z poważaniem:
Kobiety jeszcze zatrudnione w Kompanii Węglowej S.A.

Do wiadomości:
1. Sztab Protestacyjno-Strajkowy w Kompanii Węglowej S.A.
2. Rada Nadzorcza  Kompanii Węglowej S.A.
3. Minister Gospodarki
4. Wojewoda Śląski
5. Marszałek Województwa Śląskiego
6. Kongres Kobiet
7. Stowarzyszenie "Aktywne Kobiety"
8. Liga Kobiet Polskich
9. Gazeta Wyborcza
10. Trybuna Górnicza

 

Paczka Noworoczna

Paczka Noworoczna

 

 

Świadczenie statutowe związku - paczka noworoczna dla członka związku do odbioru począwszy od dnia 13 stycznia 2014 r. w biurze związku

 

Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku

Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku

Niech noc Wigilijnego Wieczoru przyniesie spokój i radość, a Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia spełnienia wszystkich marzeń oraz zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów

życzy Zarząd MZZ "KADRA" Okręgu Rudzko - Zabrzańskiego

» przejdź do galerii Plakat...

 

Okolicznościowy kalendarz na rok 2014

Okolicznościowy kalendarz na rok 2014

 

 

 

Swoje 25-lecie w przyszłym roku obchodzić będzie Międzyzakładowy Związek Zawodowy "KADRA" Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego z siedzibą przy KWK "Bielszowice". Z tej okazji ukazał się okolicznościowy kalendarz.

 

Niech Żyje Nam Górniczy Stan!

Niech Żyje Nam Górniczy Stan!

Z okazji barbórkowego święta pragniemy złożyć wszystkim Górnikom, Pracownicom Kopalni i ich Rodzinom życzenia wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w ciężkiej i niebezpiecznej pracy. Niech Święta Barbara nieustannie otacza Was i Wasze Rodziny ochronnymi ramionami, zapewniając poczucie bezpieczeństwa, komfort życia codziennego i pewność jutra.

Szczęść Boże!

W imieniu Zarządu MZZ "KADRA" Mirosław Pukas

Barbórkowe podsumowanie. Koniec roku to tradycyjne obchody górniczego święta Barbórki. Zwyczajem lat ubiegłych nasza organizacja również czynnie wzięła udział w szeregu uroczystościach organizowanych z tej okazji. Oprócz oficjalnych akademii i mszy organizowanych przez dyrekcję kopalni, w których uczestniczyliśmy wystawiając nasz poczet sztandarowy, zorganizowaliśmy jako związek Biesiadę dla wszystkich członków oraz spotkania dla osób wyróżnionych przez związek w 2013 r. Jak co roku Biesiada nasza należała I do najlepszych imprez organizowanych przez działające w kopal-1 ni związki zawodowe. Świetne zespoły, oraz serwowane dania były doskonałym dodatkiem do wspaniałej atmosfery jaką stworzyli bawiący się na Biesiadzie członkowie. Równie udanym lecz już zdecydowanie poważniejszym w, swoim wymiarze było spotkanie osób odznaczonych i wyróżnionych przez j związek w 2013 r. Myślę, że nie będzie to nadmiernym chwaleniem się jeśli; wymienię, że w minionym roku nasza organizacja wyróżniła członków związku w następującymi wyróżnieniami i odznaczeniami: Honorowymi Szpadami Górniczymi - 6 osób, Kordzikami Górniczymi - 5 osób, Złotym Piórem Zasłużonego Pracownika Administracji - 6 osób, Brązową Odznaką Zasłużonego dla MZZ KADRA - 26 osób, Srebrną Odznaką Zasłużonego dla MZZ KADRA - 25 osób, Złotą Odznaką Zasłużonego dla MZZ KADRA- 6 osób, Medalem XX-lecia MZZ KADRA - 8 osób, Medalem za Zasługi dla Federacji Związków Zawodowych KADRA XXI - 9 osób. Ponadto na wniosek naszej organizacji Minister Gospodarki przyznał 9 członkom naszego związku odznaczenia Zasłużony dla Górnictwa RP.

Wszystkim odznaczonym i wyróżnionym jeszcze raz gratuluję a wszystkim członkom w nadchodzącym roku 2014 życzę wielu sukcesów i wytrwałości w przezwyciężaniu wszelakich problemów i trudności jaki się przed nami pojawią.

» przejdź do galerii Plakat...

 

przejdź do strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61

 

Koło Emerytów
Konsorcjum Ochrony
Zarząd Budynków
Fundacja Unia Bracka
Jednostka obsługi
MPGK

Federacja ZW KADRA XXI

Miesięcznik KADRA XXI

Forum Związków Zawodowych

 

 
kotonski.pl - lepsza strona internetu - tworzenie stron internetowych, kreacja wizualna, poligrafia
Międzyzakładowy Związek Zawodowy KADRA Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
Menu