Kadra Bielszowice - Kontakt
MZZ KADRA
Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
z siedziba przy KWK "Bielszowice"

ul. Halembska 160
41-711 Ruda Śląska

tel. (32) 242 02 21
tel. (32) 242 02 61/9 wew. 4351
Centrala automatyczna (32) 717 33 51
kadra@kadra-bielszowice.pl

Karczma Piwna MZZ "KADRA" KWK "Bielszowice"

Karczma Piwna MZZ

W dniu 12 listopada odbyła się tradycyjna Karczma Piwna zorganizowana przez naszą organizację. Po raz kolejny nasza karczma odbyła się w przepięknych pomieszczeniach restauracji "ADRIA" w Rudzie Śląskiej. Jak zwykle impreza nasza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i zgromadziła blisko 100 osób. W szczególny sposób doceniamy udział w naszej imprezie dyrekcji kopalni w osobie Dyrektora Jarosława Krystka oraz szeregu szacownych gwarków: Bernadra Szwarcera (byłego dyrektora kopalni i wiceprezesa Rudzkiej Spółki Węglowej), Jerzego Kulisza (byłego przewodniczący PZZ "KADRA"), Zbigniewa Frunia (byłego przewodniczącego Kadry z KWK "Śląsk" i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PZZ "KADRA"), Mirosława Dynaka (przewodniczący Kadry w KWK "Budryk"), Franciszka Mroczka poprzedniego przewodniczącego naszej organizacji oraz wielu innych z byłego i obecnego kierownictwa kopalni i dozoru ruchu. Prowadzenie naszej karczmy jako Prezes w Sprawach Piwa Nieomylny przejął Marian Makula a pomagali mu Krzysztof Wieszowski i Jerzy Kielbasa. Zabawa była przednia. Obie ławy piwne prześcigały się w śpiewach i ochoczo uczestniczyły w szeregu karczemnych konkursach. Piwoleje uwijali się żwawo pilnując aby nikomu nie pokazało się puste dno w kuflu a doskonała goloneczka świetnie uzupełniła całość jadłospisu. Kulminacyjnym konkursem wieńczącym karczmę był tradycyjny konkurs na Króla Piwnego. W szranki stanęło sześciu śmiałków. Nikt jednak nie mógł się mierzyć z gwarkiem Czesławem Loskotem, który zdecydowanie wygrał konkurs i tym samym został Królem Piwnym 2011 r. Składamy mu serdeczne gratulacje a wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspaniałą zabawę i radosne śpiewanie. Życzymy wszystkim Górniczego szczęścia i zapraszamy w przyszłym roku.

Mirosław Pukas

» przejdź do galerii KARCZMA PIWNA 2011...

 

Co tam słychać w Kasie!

Co tam słychać w Kasie!

BIULETYN MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO "KADRA", Ruda Śląska 2011 r. Nr 7/2011 Jak pisałem w poprzednich wydaniach "Naszej Kadry", zawarte na szczeblu kopalni porozumienia płacowe dawały realną nadzieję na wypłatę jednorazówki wraz z wypłatą w miesiącu styczniu. Niestety, jak zostaliśmy poinformowani przez służby płacowe naszej kopalni oraz Dyrektora ds. Pracy środków na funduszu brak. Przyczyny takiego stanu rzeczy są zasadniczo dwie. Pierwsza wynikająca z prowadzonej akcji pożarowej, której zasadność można zrozumieć. Druga wynika z faktu złamania porozumienia zawartego z związkami zawodowymi i przekroczenia ustalonego limitu dniówek sobotnio-niedzielnych. W ocenie naszej druga przyczyna jest zupełnie nie do przyjęcia i będziemy domagali się jej jak najszybszego wyjaśnienia. Jest to o tyle niezrozumiałe, że drastyczne zwiększenie zatrudnienia ponad ustalone limity nie przełożyło się na zwiększenie wydobycia czy też zwiększenie postępu przodków. Musimy niestety ze smutkiem stwierdzić, że osiągane przez nas, w minionym roku, rezultaty drastycznie odbiegają od założonych a jeszcze bardziej od oczekiwanych. Przyczyny tego stanu są oczywiście wielorakie i nie chcę ich w tym momencie roztrząsać. Ostatecznie można to podsumować, że pieniądze poszły ale efekty są niewspółmierne. Refleksja nasuwa się w tej sytuacji sama, że czeka nas niewątpliwie konieczność poprawy organizacji pracy i stałe pamiętanie o konsekwencjach podejmowanych działań, gdyż mają one swój wymiar finansowy. Warto też pamiętać, że podjęte zobowiązania i umowy społeczne należy dotrzymywać. Podsumowując musimy poinformować załogę, że tego roku z świątecznego karpia mamy tylko ości. Takiej sytuacji nie pamiętamy od lat!!!

Mirosław Pukas

 

Życzenia z okazji Górniczego Święta "Barbórki"

Życzenia z okazji Górniczego Święta

 

CAŁEJ BRACI GÓRNICZEJ Z OKAZJI BARBÓRKI ŻYCZYMY WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO, BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO, OPIEKI ŚW. BARBARY ORAZ SZCZĘŚCIA GÓRNICZEGO

ZARZĄD MZZ "KADRA"

 

BIESIADA PIWNA 2011

BIESIADA PIWNA 2011

Międzyzakładowy Związek Zawodowy "KADRA" Okręgu Rudzko - Zabrzańskiego zaprasza wszystkich członków i sympatyków na tradycyjną Biesiadę Piwną 2011, która odbędzie się 10.12.2011 r. o godz. 16.45 w Hali MOSiR w Rudzie Śląskiej (Halembie). Szczegółowe informacje na plakatach.

» przejdź do galerii BIESIADA PIWNA 2011...

 

Porozumienie Płacowe zawarte!!!

Porozumienie Płacowe zawarte!!!

BIULETYN MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO "KADRA", Ruda Śląska 2011 r. Nr 6/2011 W dniu 25.10.2011 r. po długich i burzliwych negocjacjach, udało się wypracować kompromis umożliwiający podpisanie porozumienia płacowego w KWK „Bielszowice" W ocenie większości uczestników negocjacji dokonywanie podziału tak dużych środków w końcówce roku nie jest dobrym rozwiązaniem i zawsze prowadzi do sporych napięć. Nie było inaczej również i tym razem. Jak pisałem już wcześniej MZZ "KADRA" zdecydowanie optował za sprawiedliwym podziałem środków z uwzględnieniem proporcji zarobkowych pomiędzy poszczególnymi grupami zawodowymi. Muszę powiedzieć, że nasze argumenty były powszechnie zrozumiałe i nikt ich nie negował. Pomimo to gdy przyszło do podejmowania decyzji górę wziął egoizm grupowy i jak zwykłe byliśmy osamotnieni. Nasza zdecydowana postawa przyniosła jednak skutek w postaci korekty współczynników premiowania. Jako jedyna organizacja związkowa zgłosiliśmy taki wniosek i wywołaliśmy negocjacje w tej kwestii. Udało się dzięki naszym działaniom podnieść współczynnik zarówno grupie pracowników dniówkowych pracujących bezpośrednio przy wydobyciu ale również duża grupa osób dozoru uzyskała znaczący wzrost współczynników premiowania. Dzięki naszej nieugiętej postawie, największe wzrosty udało się wynegocjować dla dozoru w dziale wentylacji, zbrojeń i częściowo w energomaszynowym. Zyskał także dozór działu szybowego, przewozu, dyspozytorzy metanometrii i kierownicy zespołów. Dzięki naszej inicjatywie i determinacji zostały też podniesione współczynniki dla dozoru i pracowników przeróbki mechanicznej węgla. Zapewniliśmy również stosownymi zapisami w protokołach zwiększenie współczynników dla dozoru wyższego przodkowego zarówno w dziale górniczym ale przede wszystkim w dziale energomaszynowym w roku przyszłym. Korekty te w sposób zdecydowany poprawią relacje płacowe w przyszłym roku i jak pokazują aktualne rankingi przesuwają nas w Kompanii Węglową na pierwsze miejsca wśród wszystkich kopalń. Jest to rekompensata za spłaszczanie zarobków poprzez jednorazówki. Tabele premiowania zostaną przedstawione niezwłocznie po podpisaniu przez dyrekcję. Informujemy także, że zostało zawarte porozumienie co do wypłaty jednorazówki. Po pełnych emocji sporach i uzyskaniu porozumienia rekompensującego wynagrodzone dozoru w postaci wzrostu współczynników premiowania zgodziliśmy się na wypłatę jednorazówki w trzech grupach: dla pracowników dołowych 6,4 zł za każdą przepracowaną dniówkę od stycznia do września, bez dniówek chorobowych dla pracowników przeróbki 5,5 zł za każdą przepracowaną dniówkę od stycznia do września, bez dniówek chorobowych dla pracowników administracji 4,8 zł za każdą przepracowaną dniówkę od stycznia do września, bez dniówek chorobowych. Zatem przy przepracowaniu wszystkich dniówek dawałoby to przełożenie na około: dołowcy 1200 zł, przeróbka 1000 zł, administracja 900 zł. Wypłata jednorazówki nastąpi za miesiąc październik czyli 10 listopada. Pozostałe na funduszu płac środki zostaną najprawdopodobniej wypłacone za miesiąc grudzień, czyli 10 stycznia. O ich wielkości i sposobie wypłaty będziemy informowali na bieżąco.

Mirosław Pukas

 

przejdź do strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53

 

Koło Emerytów
Konsorcjum Ochrony
Zarząd Budynków
Fundacja Unia Bracka
Jednostka obsługi
MPGK

Federacja ZW KADRA XXI

Miesięcznik KADRA XXI

Forum Związków Zawodowych

 

 
kotonski.pl - lepsza strona internetu - tworzenie stron internetowych, kreacja wizualna, poligrafia
Menu