Kadra Bielszowice - Kontakt
MZZ KADRA
Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
z siedziba przy KWK "Bielszowice"

ul. Halembska 160
41-711 Ruda Śląska

tel. (32) 242 02 21
tel. (32) 242 02 61/9 wew. 4351
Centrala automatyczna (32) 717 33 51
kadra@kadra-bielszowice.pl

Uwaga! "Żółte" związki zawodowe

Uwaga!

Tytułowa nazwa odnosząca się do części związków zawodowych funkcjonuje już od kilku lat, określając niebezpieczne oraz, niestety, coraz częstsze zjawisko. W związku z tym koniecznym jest zdobycie podstawowych informacji o problemie, który bezpośrednio lub pośrednio dotyczy wszystkich pracowników. "Żółte" związki zawodowa są organizacjami tworzonymi z inspiracji pracodawcy oraz według jego wytycznych przez grupę podporządkowanych pracowników. Ze względu na fakt, iż do założenia związku zawodowego, zgodnie z obowiązującym prawem, potrzeba jedynie dziesięcin pracowników, to zjawisko staje się niepokojąco częste. Należy w pełni zdać sobie sprawę z potencjalnych zagrożeń płynących z działań organizacji, które z założenia powinny chronić praw pracowniczych, a zamiast tego, stają się marionetką w rękach szefów zakładów pracy. Relacje związków zawodowych z pracodawcami nigdy nie są łatwe. Celem pracodawcy jest przede wszystkim generowanie przezeń zysku. Z kolei naszym zadaniem, jak każdego związku zawodowego jest pilnowanie, aby pogoń za zyskiem nie odbywała się kosztem naruszania podstawowych praw pracowniczych ich sytuacji materialnej i społecznej.Wskazana różnica priorytetów musi budzić napięcia oraz wywoływać niechęć pracodawców, stąd część z nich próbuje de facto pozbyć się niewygodnych reprezentantów pracowników. Każdy pracodawca w większym zakładzie pracy jest w stanie pozyskać dziesięciu pracowników, którzy z poczucia źle pojętej lojalności, a częściej, ze względu na podległość służbową stwarzającą dogodne warunki do szantażu, stworzą związek zawodowy. Korzyści płynące z takiego rozwiązania są dla pracodawcy różnorodne. Po pierwsze całkowicie podporządkowana organizacja jest narzędziem manipulacji pracownikami oraz osłabienia innych związków zawodowych. Głównym celem nowego związku będzie pozyskanie jak największej liczby członków oraz konflikt z innymi organizacjami pracowniczymi. Po drugie nikt nie będzie w stanie zarzucić pracodawcy, iż ignoruje prawa pracowników lub utrudnia działalność związkową, gdyż formalnie niezależny, "żółty" związek nie będzie wnosić skarg. Wręcz przeciwnie - jego kierownictwo będzie przekonywało o doskonałej współpracy z pracodawcą. Jednak deklaracje mają się nijak do rzeczywistości. Częstokroć pozyskiwanie nowych członków odbywa się drogą szantażu, mniej lub bardziej subtelnego. Któż z ciężko pracujących ludzi zaryzykuje utratę pracy, degradację lub zniesie długotrwale, złe traktowanie w miejscu pracy? Dla spokoju oraz bezpieczeństwa swojego oraz rodziny przejdą do "żółtego związku". Oficjalnie wszystko pozostaje w porządku. Choć założenie organizacji pracowniczej jest zgodne z prawem, to nagannym jest wykorzystywanie jej jako przykrywki dla "żółtego związku" działającego faktycznie zgodnie z interesami kierownictw zakładów pracy. Dlatego pragnę gorąco zaapelować do wszystkich pracowników, w szczególności członków naszego związku zawodowego, by zwracali uwagę na wskazane, naganne praktyki! Jeśli byłeś świadkiem bądź doświadczyłeś szantażu, zastraszania, pomijania w awansach, pozbawiania wynagrodzenia lub innych zachowań, które miały wymusić przystąpienie do związku zawodowego reaguj! Prosimy o każdą informację lub sygnał, jeśli zetknąłeś się z tymi karygodnymi praktykami, nawet, jeśli uważasz, iż sprawa jest błaha lub niejasna! Możesz liczyć na naszą pomoc i wsparcie, również w zakresie prawnym. Staramy się zwalczać takie praktyki, lecz bez twojej pomocy będzie to znacząco utrudnione!

Mirosław Pukas

 

Rok przemian organizacyjnych w Fundacji "Unia Bracka"

Rok przemian organizacyjnych w Fundacji

Minął dokładnie rok od zasadniczych przemian organizacyjnych w Fundacji "Unia Bracka". Było to bardzo trudny i pracowity okres. Przypomnę, że w grudniu 2011 r. działające w fundacji związki zawodowe otrzymały od ówczesnego zarządu propozycję zmian organizacyjnych mających doprowadzić do połączenia w jeden organizm, czyli Fundację "Unia Bracka", działających niezależnie trzecia zakładów, czyli GZLA. Każdy z zakładów miał odrębny układ zbiorowy pracy a tym samym odmienne zasady wynagradzania. Propozycja, którą zatwierdzili fundatorzy, między innymi PZZ KADRA, zakładała pozbawienie pracowników wielu elementów płacowych z funduszem socjalnym, włącznie. Stając na straży elementarnych praw pracowników fundacji, napisałem wówczas artykuł, w którym dziękowałem kierownictwu PZZ KADRA za taki prezent oraz odpowiednio to skomentowałem. Moja reakcja wywalała wzburzenie wskazanych osób, którzy miast przeprosić załogę fundacji skierowali przeciwko mnie pozew do sądu domagając się przeprosin i 10 tyś zł zadośćuczynienia. Może, że jest to zbieg okoliczności, ale wspomniany artykuł rozpoczął szereg zmian zarówno we władzach fundacji jak i dla jej pracowników. Pragnę przypomnieć, iż na początku 2012 r. miała miejsce afera w PKZP w Katowicach i Gliwicach gdzie zniknęły spore kwoty. Podobnie stało się w kasie podstawowej w GZLA Katowice. Konsekwencją tego było odwołanie prezesa a w ciągu kilku miesięcy całego zarządu Fundacji. Wymieniono także członków Rady Fundacji i Zgromadzenia Fundatorów, których statutowym obowiązkiem było nadzór nad działaniami zarządu. Nowym prezesem Fundacji "Unia Bracka" został Jarosław Stopa. Nowy zarząd z prezesem Stopą na czele zmienił w sposób zdecydowany podejście do rozwiązywania stojących przed fundacją problemów. Rozpoczęły się normalne negocjacje ze wszystkimi związkami zawodowymi działającymi w fundacji. Nie były to rozmowy łatwe, gdyż konieczne było wypracowanie jednolitych regulaminów pracy, funduszu socjalnego, premiowania oraz wynagradzania. Nowy zarząd fundacji zdecydowanie zmienił stanowisko w sprawie wspomnianych wcześniej propozycji przedstawionych związkom zawodowym. Uzgodniono, że w ramach prowadzonych zmian nikt nie powinien stracić na wynagrodzeniu. To było bardzo ważne ustalenie. Równocześnie nowy zarząd nie widział, żadnych powodów, dla których nie miałby funkcjonować w fundacji fundusz socjalny. Tak, więc rozpoczęta działanie komisja socjalna i krótko przed końcem roku zostały wypłacone pracownikom świadczenia socjalne. Nadmienię, że dla niektórych były to świadczenia pierwsze od wielu lat, gdyż np. w GZLS Gliwice fundusz socjalny był zawieszony. Udało się również, uzyskać wypłatę nagród jubileuszowych, podnieść wysokość odpraw emerytalnych, zagwarantować utworzenie funduszu premiowego i wynegocjować odpowiednią wysokość tych premii, a także uzgodnić wypłatę szeregu dodatków oraz świadczeń rzeczowych na rzecz pracowników. Ostatecznie wypracowano jednolitą tabelę stawek osobistego zaszeregowania przyjmując zasadę podnoszenia w górę wysokości najniższych progów występujących w łączących się zakładach. Ustalono również zasadę, co rocznego negocjowania współczynnika wzrostu wynagrodzeń dla pracowników fundacji. Ponadto uzgodniliśmy, podpisując ostateczne porozumienie, że przez najbliższe pół roku będziemy wnikliwie obserwować rezultaty wprowadzonych zmian z wzajemną gotowością do korygowania pojawiających się problemów. Z tego względu apeluję, więc do wszystkich pracowników fundacji o zgłaszanie takich właśnie uwag lub problemów gdyż, jest rzeczą zupełnie normalną, że w czasie negocjacji mogliśmy czegoś me dostrzec lub coś pominąć. Miniony rok byt także okresem wielu zmian personalnych na wielu stanowiskach. To zawsze jest bardzo trudna sprawa i muszę wyrazić uznanie dla prezesa Jarosława Stopy, że miał odwagę i determinację, aby działania takie podjąć. Nie oznacza to oczywiście, iż ze wszystkim się zgadzaliśmy oraz wszystkie zmiany zyskały nasze uznanie. Jako związek podejmowaliśmy kilkakrotnie rozmowy w celu wyjaśnienia decyzji personalnych a także stawaliśmy w obronie naszych członków. Należy zauważyć, że szereg zmian personalnych wynikał z ujawniania rozlicznych nieprawidłowości i nadużyć, z jakimi przyszło się zmierzyć nowemu zarządowi fundacji. Jako MZZ "KADRA" mieliśmy niepośledni udział w całym procesie negocjacyjnym a w wielu przypadkach odgrywaliśmy wiodącą rolę. Pragnę podziękować za współpracę wszystkim przewodnicząc organizacji związkowych. Działających w Fundacji "Unia Bracka" a w szczególności Pani Iwonie Woźniok przewodniczącej Komisji Zakładowej MZZ "KADRA" za jej zaangażowanie i wkład pracy. Wyrazy wdzięczności należą się tym bardziej, iż Pani Woźniok za względów zdrowotnych zrezygnowała z pełnionej funkcji. Pragnę także poinformować, że w wyniki wyborów uzupełniających na funkcję przewodniczącej Komisji Zakładowej MZZ "KADRA" przy Fundacji Unia Bracka wybrana została Pani Kornelia Ociepka. Gratuluję! Jest też pewna sprawa, która niestety znowu związana jest z działaniami PZZ KADRA. Przypomnę, że w momencie przedstawienia przez były zarząd fundacji opisanych wyżej skrajnie niekorzystnych propozycji dla pracowników, ujawniała się nowa organizacja należąca do PZZ KADRA, której przewodniczącą była Pani dyrektor ds. inwestycji a członkami kilkanaście osób z biura zarządu. Organizacja ta jako pierwsza podpisała się pod wspomnianymi propozycjami. Dopiero zdecydowana postawa pozostałych organizacji powstrzymała te działania. Niestety nie można też powiedzieć, żeby wskazana organizacja wykazywała się zaangażowaniem w procesie negocjacyjnym. Jednak, gdy już wszystko uzgodniono, ich aktywność wzrosła niezmiernie. Nie byłoby to niczym złym gdyby ta aktywność była skierowana na poprawę sytuacji pracowniczej. Niestety pojawiający się w szeregu przychodni członek zgromadzenia fundatorów i rady fundacji (inaczej właściciel/pracodawca) z ramienia PZZ KADRA, z przypisaną sobie subtelnością, zaczął skłaniać pracowników do zapisywania się do tej właśnie organizacji związkowej. Można by jeszcze to jakoś przełknąć gdyby jednocześnie nie twierdził, że należy wypisywać się z MZZ "KADRA". Oczywiście nie poprzestano na tym, a zaangażowanie niektórych osób z kierownictwa fundacji będących członkami PZZ KADRA, staje się już niezbyt subtelne. Przypominam, tym osobom, że zastraszanie i szykanowanie osób ze względu na przynależność związkową jest przestępstwem! Obserwujemy to wnikliwie. Podsumowując miniony rok życzę wszystkim pracownikom Fundacji "Unia Bracka" wszystkiego najlepszego, a zarządowi odniesienia sukcesu w wyprowadzeniu fundacji na właściwe miejsce wśród podmiotów leczniczych w naszym województwie. Pragnę również oświadczyć, że wynegocjowane świadczenia dla pracowników fundacji odbieram jako sukces całej naszej organizacji oraz mój osobisty i żaden wyrok sądowy, niezależnie, jaki będzie, nie zmieni tego faktu.

Mirosław Pukas

 

Zimowe szaleństwa z MZZ "KADRA"

Zimowe szaleństwa z MZZ

W pierwszej połowie stycznia zaprosiliśmy naszych członków na wycieczkę do stolicy Tatr, czyli Zakopanego. Wyjazd był pomyślany jako połączenie wycieczki narciarskiej oraz udziału w Pucharze Świata w Skokach Narciarskich. Pogoda, która w takich sytuacjach jest kluczowa, dopisała nam fantastycznie. Narciarze mieli pod nartami świeży puch, a puste w tym czasie stoki pozwoliły na realizację wszelkich szaleństw. Odrębną atrakcją był udział w Pucharze Świata w Skokach Narciarskich. Wspaniale bawiąca się, wielonarodowa publiczność stanowiła niesamowitą oprawę dla skaczących z Wielkiej Krokwi zawodników. To bardzo ciekawe i piękne zjawisko, gdy obok siebie stoją kibice z różnych krajów kibicując wszystkim skoczkom oraz gratulując sobie nawzajem po udanym skoku ich reprezentanta. Byłoby pięknie zobaczyć taką atmosferę na piłkarskich boiskach. Nie sposób także pominąć wypadu na Krupówki i Gubałówkę i gdzie zwłaszcza panie miały szerokie pole do popisu, jeśli doda się do tego jak wspaniałą atmosferę podczas kończącej wyjazd zabawy, to mogę z satysfakcją zapisać wyjazd do Zakopanego jako kolejną udaną imprezę zorganizowaną przez nasz związek. Nie mniej udarty okazał się nasz tradycyjny wyjazd na kulig do Istebnej. Choć warunki pogodowe nie były w tym dniu sprzyjające, to jednak okazało się, że Kubalonka to pewne miejsce i śniegu nam nie zabrakło. Przejazd saniami leśną drogą na Stecówkę zawsze wywołuje sporo emocji. Tym razem też nie było inaczej. Gdy po odbytym przejeździe na stoły wjechały golonki a grillowane kiełbaski i krupnioki przyciągały uczestników w stronę ogniska, atmosfera stała się prawdziwie rodzinna. Licznie intonowane piosenki i przyśpiewki stanowiły początek do prawdziwego karaoke, które towarzyszyło nam w drodze powrotnej.

Mirosław Pukas

 

Barbórkowe podsumowanie

Barbórkowe podsumowanie

Jak co roku obchody naszego górniczego święta, czyli Barbórki są okresem świątecznym, a co za tym idzie również czasem podsumowań. Nie inaczej było i tym razem. Zarząd MZZ "KADRA" podczas swojego zebrania podsumował miniony okres. Uznano, że szereg naszych członków zasłużył za swoją pracę na rzecz związku na wyróżnienia i odznaczenia. Najważniejsze z nich, czyli kordziki, szpady i złote pióra dla pracowników administracji zostały wręczone podczas uroczystej biesiady, w której uczestniczyło ponad 400 członków oraz gości honorowych z prezydentami miast Rudy Śląskiej i Zabrza na czele. Jak co roku doskonale zespoły, wyborne jadło i najlepsze na świecie piwo "Tyskie" sprawiły, że uczestnicy bawili się rewelacyjnie, uczestnicząc w grach oraz zabawach organizowanych przez prowadzących. Jak co roku zarząd MZZ "KADRA" podjął również uchwalę o odznaczeniu szeregu członków związkowymi odznaczeniami. Brązowymi i Srebrnymi Medalami za Zasługi dla MZZ "KADRA" oraz Medalami XX-lecia MZZ "KADRA" uhonorowanych zostało ponad 70 członków związku. Odznaczenia zostały wręczone podczas uroczystego zebrania zarządu połączonego z tradycyjnym obiadem barbórkowym. Należy również wspomnieć, iż wielu członków naszego związku otrzymało, z inicjatywy naszej organizacji, kolejne stopnie górnicze, szpady wręczane przez dyrekcję kopalni, odznaki zasłużonego dla KWK "Bielszowice" oraz odznaczenia państwowe. Nie można też pominąć, że z inicjatywy naszej organizacji zwiększono kwotę wypłacaną wraz z odznaką zasłużonego dla kopalni. Już teraz zapowiadam dalsze kontynuowanie tej sprawy, gdyż w porównaniu z innymi kopalniami "Kompanii Węglowej", w tej kwestii wyglądamy bardzo mizernie. Przedstawiciele naszej organizacji uczestniczyli także we wszystkich obchodach barbórkowych organizowanych przez dyrekcję kopalni gdzie z dumą wystawialiśmy nasz poczet sztandarowy z wyhaftowanym od dwudziestu lat napisem "KADRA".

Mirosław Pukas

 

Paczka Noworoczna

Paczka Noworoczna


 

Świadczenie statutowe związku - paczka noworoczna dla członka związku do odbioru począwszy od dnia 14 stycznia 2013 r. w biurze związku

 

przejdź do strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64

 

Koło Emerytów
Konsorcjum Ochrony
Zarząd Budynków
Fundacja Unia Bracka
Jednostka obsługi
MPGK

Federacja ZW KADRA XXI

Miesięcznik KADRA XXI

Forum Związków Zawodowych

 

 
kotonski.pl - lepsza strona internetu - tworzenie stron internetowych, kreacja wizualna, poligrafia
Międzyzakładowy Związek Zawodowy KADRA Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
Menu