Kadra Bielszowice - Kontakt
MZZ KADRA
Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
z siedziba przy KWK "Bielszowice"

ul. Halembska 160
41-711 Ruda Śląska

tel. (32) 242 02 21
tel. (32) 242 02 61/9 wew. 4351
Centrala automatyczna (32) 717 33 51
kadra@kadra-bielszowice.pl

Sprawozdanie Przewodniczącego MZZ "KADRA" z działalności Zarządu Związku za okres od 01.01.2012 r. do 31.01.2012 r.

Sprawozdanie Przewodniczącego MZZ

Fragmentystyczeń rozpoczął się od kontynuacji zdecydowanych działań w obronie praw pracowniczych w Fundacji "Unia Bracka". Można przyjąć, że to zbieg okoliczności, ale napisany w tej sprawie przez zemnie artykuł krytykujący działania zarządu Fundacji "Unia Bracka" oraz kierownictwa PZZ "KADRA" jako fundatorów, rozpoczął całą falę wydarzeń. Okazało się nagle, że z kas fundacji wyparowało niemal 300 tyś zł. Odwołano cały zarząd fundacji a nasza zdeterminowana postawa skonsolidowała działanie wszystkich organizacji związkowych w fundacji. Nowy prezes zmienił dotychczasowe stanowisko zarządu fundacji i rozpoczął negocjacje ze wszystkimi organizacjami. Niestety nie dali o sobie zapomnieć działacze spod znaku PZZ "KADRA" domagając się pod groźbą skierowania sprawy do sądu przeprosin za wspomniany artykuł jako opisujący nieprawdę. Ponadto na ręce Pani Prezes Kompanii Węglowej został wysłany anonim oskarżający mnie o rzekome "trzymanie władzy w kopalni, terroryzowanie załogi oraz oszustwa przy zjazdach". W efekcie służby kopalniane zostały zmuszone do przeprowadzenia kontroli i szczegółowego sprawozdania w tej sprawie. Pragnę poinformować, że w wyniki kontroli nie potwierdziły zarzutów zawartych w anonimie. W styczniu kontynuowane były też negocjacje płacowe w Konsorcjum Ochrony Kopalń w trybie sporu zbiorowego, w których do czasu wyborów nowych władz Komisji Zakładowej uczestniczyłem osobiście. W styczniu, jako zarząd powołaliśmy stosowną Komisję Wyborczą oraz podjęliśmy akcję informacyjną wśród pracowników konsorcjum w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Kontynuowaliśmy również negocjacje płacowe w JOFGN oraz rozpoczęliśmy rozmowy z nowym dyrektorem KWK "Bielszowice" w kwestii nadgodzin osób dozoru. W styczniu zatwierdziliśmy również preliminarz wydatków i imprez na rok 2012 r. Udało się nam również zorganizować wyjazd na kulig, oraz na Puchar Świata w Skokach Narciarskich. Zorganizowaliśmy również zabawę karnawałową oraz wydaliśmy 540 paczek noworocznych dla członków związku. Luty, był miesiącem, w którym prowadziliśmy intensywne negocjacje z nowym zarządem Fundacji "Unia Bracka", w wyniku, których zawarte zostało wstępne porozumienie, umożliwiające dokonanie przekształceń organizacyjnych oraz zagwarantowało utrzymanie poziomu wynagrodzeń na dotychczasowym poziomie. Zapowiadało również dalsze negocjacje nad ujednoliceniem zasad wynagradzania w całej fundacji. W Konsorcjum Ochrony Kopalń dokonaliśmy wyboru nowych władz Komisji Zakładowej oraz podjęliśmy starania w celu wprowadzenia naszego przedstawiciela do rady nadzorczej. Kontynuowaliśmy negocjacje płacowe we wszystkich firmach. W lutym dotknęła kopalnię "Bielszowice" katastrofa w postaci pożaru pomostu odstawczego z szybu V. Jako związek uczestniczyliśmy we wszystkich negocjacjach związanych z alokacją załogi i zabezpieczenia jej elementarnych warunków w nowych miejscach pracy. Na szczęście udało się szybko opanować sytuację od strony technicznej i załoga wróciła na naszą kopalnię. Udało się nam również w lutym zorganizować wyjazd na narty do Szklarskiej Poręby. Marzec tradycyjnie jest miesiącem, w którym odbywa się walne zebranie delegatów naszej organizacji. W marcu odbyło się jednak jeszcze jedno walne zebranie, w którym uczestniczyli członkowie zarządu na mocy delegatów, a mianowicie odbyły się wybory władz w powołanej nowej centrali związkowej, czyli Federacji Związków Zawodowych KADRA XXI. Na obecną chwilę należy do tej naszej centrali pięć organizacji skupiających ponad dwa tysiące członków. Jako związek jesteśmy wśród założycieli i wnieśliśmy duży wkład zarówno od strony organizacyjnej jak i w merytoryczne opracowanie statutu i całości dokumentacji niezbędnej do rejestracji wybranych władz. Pragnę poinformować, że w wyniku przeprowadzonych wyborów zostałem wybrany do składy prezydium związku w charakterze sekretarza. Członkami zarządu zostali ponadto Jolanta Dąbrowska i Piotr Piłat. Do Komisji Rewizyjnej wybrany został Leszek Łopuszański, a do Komisji Pojednawczej Krzysztof Jata. Tradycyjny Dzień Kobiet przypadający w marcu uświetniliśmy wydając 240 upominków dla naszych członkiń oraz zorganizowaliśmy wyjście na tzw. Babski Comber . Zorganizowaliśmy również spotkanie osób dozoru z inspektorami OUG w KWK "Bielszowice" oraz dla wszystkich członków wyjście do kina. Kwiecień rozpoczął się dla mnie osobiście pozwem sądowym o naruszenie dóbr osobistych PZZ "KADRA". Taki właśnie pozew skierowali do sądu panowie z wspomnianej organizacji domagając się zamieszenia w naszym biuletynie przeprosin za nieprawdziwe, ich zdaniem, stwierdzenia zawarte w wspomnianym wcześniej artykule dotyczącym Fundacji "Unia Bracka" oraz wpłaceniem 10000 zł na rzecz Rodzin Górniczych. Postępowanie toczy się przed sądem cywilnym i w takim przypadku ciężar udowodnienia, że pozwany, czyli autor artykułu, napisał prawdę spoczywa właśnie na pozwanym. W kwietniu zorganizowaliśmy również tradycyjny wyjazd do SPA dla naszych członkiń. Udało się również pomyślnie zakończyć negocjacje z dyrekcją kopalni w sprawie nadgodzin dla osób dozoru i kilkunastu naszych członków otrzymało stosowne nadpłaty. Na przełomie kwietnia i maja zorganizowaliśmy wycieczkę zagraniczną szlakiem zamków Ludwika Bawarskiego. Uczestniczyliśmy również w całym procesie rejestracyjnym Federacji Związków Zawodowych KADRA XXI. Uczestnicząc również w pracach utworzonej Federacji podjęliśmy decyzję, aby Federacja przystąpiła do OPZZ-tu. W maju odbyła się również pierwsza rozprawa z PZZ KADRA. Czerwiec zaczyna się tradycyjnie od Dnia Dziecka. Z tej okazji dofinansowaliśmy festyn organizowany przez MKS Zaborze oraz zorganizowaliśmy wyjazd dla dzieci członków do Dinolandu w Ochabach. Na początku czerwca zorganizowaliśmy wycieczkę do Sandomierza a pod koniec miesiąca Koło Emerytów zorganizowało wycieczkę do Żywca. W czerwcu zorganizowaliśmy również spotkania z członkami związku zarówno w ZBM-TBS jak i w JOFGN podczas których przedstawiliśmy wyniki negocjacji płacowych i występujące problemy. W przypadku JOFGN odnieśliśmy się również do próby powołania rady pracowników, która ostatecznie została zaniechana. Ponadto podjęliśmy działania skierowane w stronę radnych miasta Zabrze i odbyliśmy rozmowy z Panią Prezydent w temacie podwyżki płac w JOFGN. W wyniku prac prowadzonych w ramach FZZ KADRA XXI zostaliśmy włączeni jako federacja w struktury OPZZ-tu. Nadmienię, że przedstawiciele Federacji weszli w skład zarządu i prezydium Śląskiej Rady OPZZ. Kontynuowane były również negocjacje nad nowymi regulaminami w Fundacji "Unia Bracka". Należy także nadmienić, że w związku z dobrą sytuacją finansową Kompanii Węglowej zdecydowanie łatwiejsze były negocjacje płacowe w KWK "Bielszowice", które skutkowały wypłatą jednorazówki. Do naszych niewątpliwych sukcesów należy wypracowany sposób wypłacania jednorazówek różnicujący wysokość kwot w zależności od zajmowanego stanowiska oraz stażu pracy. Podjęliśmy również po raz kolejny sprawę nadgodzin osób dozoru w KWK "Bielszowice". W miesiącu czerwcu nastąpiła także dość zaskakująca zmiana prezesa w Konsorcjum Ochrony Kopalń gdzie Henryka Reymana zastąpił Kazimierz Naras. Lipiec i sierpień to tradycyjnie miesiące wakacyjne. Pod koniec sierpnia przystąpiliśmy, jak co roku do organizowania festynu dla pracowników KWK "Bielszowice" tradycją już jest, że nasza organizacja przygotowuję stronę techniczną i dokumentacyjną festynu. W miesiącach tych odnotowaliśmy również nasz kolejny sukces negocjacyjny gdyż rozpoczęto wypłacanie nagród dla pracowników JOFGN. Można oczywiście mieć zastrzeżenia, co do wysokości wypłacanych kwot, niemniej jednak wypłacanie było wynikiem naszej determinacji i ustawicznego naciskania na władze miasta Zabrze. W ramach Federacji uczestniczyliśmy w wyborze miejsca na nową siedzibę. Ostatecznie zostało wynajęte biuro w Katowicach przy Placu Grunwaldzkim 8-10 na czwartym piętrze pokój nr 437. Podjęliśmy również decyzję o tworzeniu organizacji zakładowej w Kompanii Węglowej wraz z organizacją z kopalni Ziemowit. Struktura ta ma za zadanie dopuszczenie nas do stołu negocjacyjnego na szczeblu Kompanii Węglowej. Kontynuowaliśmy również negocjacje regulaminu wynagradzania w Fundacji "Unia Bracka". Z początkiem lipca nastąpiła też zmiana schematu organizacyjnego Kompanii Węglowej związana między innymi z utworzeniem Centrum Usług Księgowych, do którego odeszło z KWK "Bielszowice" szereg pań z księgowości. Wrzesień rozpoczął się od zorganizowania wycieczki do Krakowa. We wrześniu występowaliśmy również poprzez FZZ KADRA XXI w sprawie niebezpiecznych założeń zawartych w strategii dla Konsorcjum Ochrony Kopalń, prezentując nasze zastrzeżenia i wyrażając zdecydowany sprzeciw wobec tej propozycji. Występowaliśmy również do dyrekcji JOFGN w związku z dyskryminacją naszych członków w przeprowadzanych regulacjach płacowych. Kontynuowaliśmy negocjacje płacowe w Fundacji "Unia Bracka" oraz wystąpiliśmy do dyrekcji KWK "Bielszowice" o przeprowadzenie szkolenia dla osób dozoru w zakresie Regulaminu Premiowania oraz o uregulowanie kwestii nadgodzin. Współorganizowaliśmy również tradycyjną Spartakiadę Oddziałową w piłce nożnej w KWK "Bielszowice". W październiku zorganizowaliśmy szkolenie wyjazdowe dla wszystkich członków zarządów komisji zakładowych, podczas którego zatwierdziliśmy skład paczki noworocznej oraz przeprowadziliśmy głosowania w sprawie przyznania odznaczeń i wyróżnień związkowych. Zorganizowaliśmy również po raz kolejny turniej kręglarski dla naszych członków oraz rozpoczęliśmy intensywne przygotowania do organizacji obchodów barbórkowych. Uczestniczyliśmy również w remoncie i wyposażeniu nowego biura Federacji Związków Zawodowych KADRA XXI...W październiku odbyła się też kolejna rozprawa z powództwa PZZ KADRA przeciwko mojej osobie. W październiku zakończyliśmy także negocjacje nad regulaminami wynagradzania w Fundacji "Unia Bracka". Udało się wynegocjować zdecydowanie lepsze warunki wynagradzania od zaproponowanych przez zarząd pod koniec 2011 r. oraz uruchomić fundusz socjalny dla wszystkich pracowników fundacji. W listopadzie prowadziliśmy intensywne prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem naszej Biesiady Piwnej oraz braliśmy czynny udział we wszystkich uroczystościach około barbórkowych organizowanych przez kopalnię. Zorganizowaliśmy wyjście do kina dla naszych członków oraz zjazd na dół kopalni. Uczestniczyliśmy w pracach Federacji Związków Zawodowych KADRA XXI oraz złożyliśmy wniosek o rejestrację nowej organizacji Kompanijnej o nazwie Zakładowa Organizacja Związkowa KADRA XXI Kompanii Węglowej. W listopadzie zarząd podjął uchwałę wprowadzając nowe świadczenie statutowe, w myśl, którego będziemy zwracali część kosztów związanych z zatwierdzeniem lub utrzymaniem uprawnień zawodowych. Udało się również nawiązać współpracę z dyrektorem OUG Gliwice, który obiecał spotykać się z osobami przygotowującymi się do egzaminów. Podjęliśmy również inicjatywę powołania Koła Miłośników Skata. W listopadzie na ręce zarządu wpłynęła decyzja przewodniczącej Komisji Zakładowej przy Fundacji "Unia Bracka" o rezygnacji z pełnionej funkcji ze względów zdrowotnych. Zarząd przyjął tę decyzję z nieukrywanym żalem, zważywszy na wkład pracy Pani Iwony Woźniok i jej zaangażowanie w pracy na rzecz związku. Pragnę w tym momencie złożyć jej serdeczne podziękowania oraz wyrazić nadzieję na dalszą współpracę. Na początku grudnia zorganizowaliśmy uroczyste posiedzenie zarządu, podczas którego wręczyliśmy naszym członkom odznaczenia związkowe. Uczestniczyliśmy w obchodach barbórkowych oraz zorganizowaliśmy spotkania opłatkowe dla członków związku z poszczególnych komisji zakładowych. W miesiącu grudniu pożegnaliśmy, niestety przedwcześnie, naszego kolegę członka zarządu poprzedniej kadencji Janka Dawidziuka. Rozprowadziliśmy również wśród członków związku 130 kalendarzy biurowych oraz skłoniliśmy dyrekcję kopalni do zakupu notesów i bryków sztygarskich. Doprowadziliśmy również do intensywnych negocjacji w sprawie wypłacenia nadgodzin dla osób dozoru w KWK "Bielszowice" oraz do ograniczenia dalszych takich praktyk. Oprócz opisanej wyżej działalności realizowaliśmy na bieżąco nasze statutowe zobowiązania, które kształtowały się następująco: urodzenie dziecka - 22, zgon członka rodziny - 23, zgon członka związku – 1, zielone szkoły – 12, odprawa emerytalna – 15, paczki dla chorych – 71, paczki noworoczne dla członków – 536, prezent na dzień kobiet – 240, upominek dla 50-ciolatków - 6, zwrot kosztów zatwierdzeń - 5. Ponadto udzieliliśmy naszym członkom 9 zapomóg bezzwrotnych, udzieliliśmy również 6 zapomóg dla klubów szkół i przedszkoli. Dofinansowywaliśmy również spotkania oddziałowe. Prowadziliśmy w osobie Jolanty Dąbrowskiej, wzorem lat ubiegłych ubezpieczenie OC dla osób dozoru oraz szczegółową rachunkowość. Dzięki zaangażowaniu Grzegorza Wawrzynka i Rafała Waliszewskiego wydawaliśmy nasz związkowy biuletyn oraz prowadziliśmy na bieżąco stronę internetową… Ponadto na bieżąco uczestniczyliśmy w pracach komisji socjalnych, komisji płacowych, komisji ds. BHP oraz w bieżących spotkaniach ze stroną pracodawców. Występowaliśmy również w indywidualnych sprawach naszych członków doprowadzając do korzystnych rozwiązań. Występowaliśmy również skutecznie w kwestii nadpłacenia premii obniżonej niezgodnie z regulaminem premiowania dla członków z KWK "Bielszowice" oraz o wypłacenie specjalnej premii dla osób zaangażowanych przy pracach na szybie V po pożarze pomostu odstawczego. Występowaliśmy również w obronie naszych członków w JOFGN, KOK-u oraz Fundacji "Unia Bracka". Pomagaliśmy także w przyjęciu szeregu osób do pracy w KWK "Bielszowice". Wracając ponownie do statystyk pragnę poinformować, że organizacja nasza na koniec 2012 r. liczyła 539… Pragnę także oświadczyć, że w omawianym okresie organizacja nasza zrealizowała wszystkie zobowiązania finansowe na bieżąco i nie posiada długów… Kończąc sprawozdanie pragnę podziękować wszystkim członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Delegatom oraz za Waszym pośrednictwem wszystkim członkom związku za całoroczną pracę i zaangażowanie oraz obdarzenie zarządu zaufaniem w niełatwym czasie przemian i szeregu nacisków ze strony różnych sił i organizacji. Mam świadomość, że nasze działania stale podlegają ocenie i krytyce, do czego mają pełne prawo członkowie związku. Taka ocena pozwala korygować pojawiające się zawsze jakieś uchybienia i błędy. Wyrażam jednak nadzieję, że tych ostatnich nie popełniliśmy zbyt wiele i w związku z tym zwracam się do szanownych delegatek i delegatów o udzielenie zarządowi absolutorium za omawiany okres.

Dziękuję

Mirosław Pukas

 

Porozumienie placowe w Kompanii Węglowej

Porozumienie placowe w Kompanii Węglowej

W dniu 26.03.2013 r. zostało również podpisane porozumienie płacowe mające na celu wyrównanie dysproporcji płacowych pomiędzy średnimi płacami w poszczególnych kopalniach Kompanii Węglowej. Jest to realizacja wcześniejszych porozumień. Na powyższą regulację przeznaczono 0,7% funduszu płac w Kompanii Węglowej. Wypłatę tych wyrównani będziemy mogli dokonywać miesięcznie lub kwartalnie. Zważywszy na termin zawartego porozumienia, pierwszej jednorazówki z powyższego tytułu można się spodziewać w KWK "Bielszowice" z wypłatą majową. Wysokość wypłacanych kwot będzie przedmiotem najbliższych negocjacji na szczeblu kopalni. Drugim elementem zawartym w podpisanym porozumieniu jest wypłata jednorazówki w dniu 15.04.2013 r. Jednorazówka będzie wypłacana w postaci dopłat do dniówek za pierwszy kwartał 2013 r. i będzie zróżnicowana w zależności od miejsca zatrudnienia. Kwota, jaką przeznaczono na tę wypłatę to globalnie 1% z 1,4% wyliczanego z funduszu płac Kompanii Węglowej przeznaczonego na premię motywacyjną, przewidzianą na ten rok dla kopalń realizujących zadania wydobywcze. Z pełną satysfakcją pragnę poinformować wszystkich, że utworzona przez nas Zakładowa Organizacja Związkowa KADRA XXI Kompanii Węglowej brała już czynny udział w całym procesie negocjacji składając swój podpis pod ostatecznym dokumentem. Nasz udział był wyraźnie zauważalny i mogę z pełną odpowiedzialnością poinformować, że walnie przyczyniliśmy się do tego, że wypłatą tej jednorazówki objęci zostali również pracownicy administracji.

Mirosław Pukas

 

Zakładowa Organizacja Związkowa KADRA XXI Kompanii Węglowej już działa!!!

Zakładowa Organizacja Związkowa KADRA XXI Kompanii Węglowej już działa!!!

Z dużą dozą zadowolenia pragnę poinformować wszystkich naszych członków oraz sympatyków, że zgodnie z zapowiedziami dotrzymaliśmy słowa i zarejestrowaliśmy organizację, która umożliwia nam udział w negocjacjach bezpośrednio w Kompanii Węglowej. Organizacja nasza zrzesza na obecną chwilę członków Kadry z KWK "Bielszowice" i KWK "Ziemowit". Łącznie ponad 1200 członków. Celem tej organizacji jest reprezentowanie interesów szeroko rozumianej kadry inżynieryjno-technicznej oraz administracji. Nie interesują nas natomiast biznesy i dziwne układy lub wypłaty kilkutysięcznych apanaży za naszą działalność ze związkowych składek. O tym, że organizacja ta ma właśnie taki cel najlepiej świadczy fakt, że składka członkowska została ustalona w wysokości 0.00 zł. Przystąpienie, zatem do naszej organizacji nic nie kosztuje a daje bezpośrednią możliwość artykułowania lokalnych problemów bezpośrednio władzom Kompanii Węglowej. Otrzymujemy już szereg zapytań od kolegów z organizacji kadry z innych kopalń o ewentualną współpracę. Oczywiście jesteśmy na nią otwarci i serdecznie zapraszamy. W naszej organizacji każdy ma swobodę wypowiadania swoich poglądów i nikt z tego powodu nie będzie wykluczany lub szykanowany. Bierzemy już czynny udział w negocjacjach i zobowiązujemy się do aktywnego w nich udziału. Mamy wypracowane stanowiska w istotnych dla środowiska problemach i potrafimy je rzeczowo przedstawić. Kończąc pragnę poinformować, że zgodnie z przeprowadzonymi wyborami przewodniczącym związku został Władysław Hałatek (KWK "Ziemowit"), wiceprzewodniczącym Mirosław Pukas (KWK "Bielszowice") członkami zarządu zostali ponadto Mirosław Dworakowski i Krzysztof Jata. Zgodnie z zapisami naszego statutu wszystkie przystępujące do nas organizacje mają zapewnione miejsce w zarządzie, zapraszamy.

Mirosław Pukas

 

Sezon na prezesów

Sezon na prezesów

Już dawno nie notowaliśmy tak wielu zmian personalnych w trak krótki okresie w firmach objętych działalnością naszego związku. Tuż przed świętami Wielkanocnymi otrzymaliśmy wiadomość o rezygnacji z funkcji wiceprezesa Fundacji "Unia Bracka" Pana Zawadzkiego. Jak oficjalnie poinformowano z powodów osobistych. Niemniej zaskakujące były informacje, które dotarły do nas z mediów o kłopotach dyrektora KWK "Bielszowice". Były to informacje smutne gdyż ich konsekwencje były z góry do przewidzenia. Zarząd Kompanii Węglowej odwołał z funkcji dyrektora KWK "Bielszowice" Piotra Wałacha i powołał na tę funkcję Grzegorza Żukowskiego a na jego zastępcę, czyli dyrektora ds. produkcji Michała Piechę. Nowo powołanym dyrektorom składamy nasze gratulacje, życząc szczęścia górniczego oraz wyrażamy nadzieję na konstruktywną współpracę. Panu Piotrowi Wałachowi składamy podziękowanie za jego wkład pracy na rzecz naszej kopalni. Nie jest to jednak koniec zmian. W tym samym dniu, gdy powołano dyrektorów KWK "Bielszowice", rada nadzorcza spółki Konsorcjum Ochrony Kopalń odwołała z funkcji wiceprezesa ds. ekonomicznych Artura Brodzińskiego oficjalnie z powodu "strat na windykacji w mieszkaniówce". Ta ostatnia dymisja i jej uzasadnienie, w ocenie naszej nie wytrzymują krytyki i nie mogą pozostać bez komentarza. Pomijając większe lub mniejsze sympatie do odwołanego prezesa, nie można zgodzić się, że powstałe zaległości są jego dziełem gdyż większość z nich powstała w czasie, gdy nie pracował w KOK-u. O bałaganie i dziwnych działaniach wobec pracowników mieszkaniówki w KOK-u pisaliśmy już zdecydowanie wcześniej i wykazywaliśmy poważne zaniedbania ze strony Kompanii Węglowej. Doszło do zwolnień i spraw sądowych. Krytykowaliśmy pomysły zawarte w kolejnych propozycjach strategii dla KOK-u zakładających przekazanie zarządzania mieszkaniówką do Zakładu Zagospodarowania Mienia Kompanii Węglowej, który nie jest do tego przygotowany. Dzisiaj dowiadujemy się, że ten intratny "kąsek" jest obiektem zainteresowania różnych grup interesów. Z Kompanii Węglowej nadal forowany jest pomysł, który zakłada wyprowadzenie mieszkaniówki z KOK-u i przekazanie tego zasobu w drodze przetargu innej firmie np. BSRK. Są też inne firmy zgłaszające swoje zainteresowanie zasobem mieszkaniowym zarządzanym przez KOK, oraz osoby prywatne. Mówiąc krótko trwa najnormalniej ostra walka jako. W tym miejscu związek zdecydowanie upominamy się o całą grupę pracowników zatrudnionych w KOK-u, która zarządza zasobem mieszkaniowym Kompanii Węglowej. Podjęliśmy już rozmowy z zarządem Kompanii Węglowej i będziemy je kontynuować aż do pozytywnego rozwiązania. Tak, więc okres około świąteczny pełen był zmian personalnych, które jako związek obserwowaliśmy z dużą uwagą i zainteresowaniem. Nie rozstrzygnięto jeszcze, kto zastąpi wiceprezesów w Fundacji "Unia Bracka" oraz w Konsorcjum Ochrony Kopalń. Są to z punktu widzenia działalności związkowej sprawy bardzo istotne, gdyż wybrane osoby będą miały znaczący wpływ na relacje ze związkami zawodowymi. Życzymy decydentom trafnych decyzji i wyborów.

Mirosław Pukas

 

Po strajkowe podsumowanie

Po strajkowe podsumowanie

Jak pamiętamy w dniu 26.03.2013 r. braliśmy udział w strajku solidarnościowym zorganizowanym w całym województwie śląskim zorganizowanym przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. Nasza organizacja czynnie poparła tę formę protestu. Wzięliśmy udział w dwugodzinnym strajku w KWK "Bielszowice" oraz w akcjach protestacyjnych, polegających na oflagowaniu i wywieszeniu stosownych banerów protestacyjnych w Konsorcjum Ochrony Kopalń, Zarządzie Budynków Komunalnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zabrzu, Jednostce Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu oraz Fundacji "Unia Bracka". Uczestniczyliśmy również w ramach Federacji Związków Zawodowych KADRA XXI w pikiecie pod Urzędem Wojewódzkim w Katowicach. Wszędzie wyraziliśmy nasz zdecydowany sprzeciw wobec zjawisk, jakie zachodzą w szeroko rozumianych stosunkach pracy oraz powszechnie pojawiającemu się zjawisku pauperyzacji społeczeństwa. Pragnę podziękować wszystkim koleżankom i kolegom, którzy wzięli czynny udział w protestach i strajkach, za ich zrozumienie dla całego procesu i osobiste zaangażowanie. Tylko działając wspólnie i solidarnie mamy szansę na osiągnięcie sukcesu, obronę naszych miejsc pracy i zapewnienie bezpieczeństwa naszym rodzinom. To nie jest koniec naszej walki i zapewne jeszcze nie raz będziemy musieli łączyć nasze siły w słusznych protestach.

Mirosław Pukas

 

przejdź do strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64

 

Koło Emerytów
Konsorcjum Ochrony
Zarząd Budynków
Fundacja Unia Bracka
Jednostka obsługi
MPGK

Federacja ZW KADRA XXI

Miesięcznik KADRA XXI

Forum Związków Zawodowych

 

 
kotonski.pl - lepsza strona internetu - tworzenie stron internetowych, kreacja wizualna, poligrafia
Międzyzakładowy Związek Zawodowy KADRA Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
Menu