Kadra Bielszowice - Kontakt
MZZ KADRA
Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
z siedziba przy KWK "Bielszowice"

ul. Halembska 160
41-711 Ruda Śląska

tel. (32) 242 02 21
tel. (32) 242 02 61/9 wew. 4351
Centrala automatyczna (32) 717 33 51
kadra@kadra-bielszowice.pl

25-lecie Międzyzakładowego Związku Zawodowego "KADRA" Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego z siedzibą przy KWK "Bielszowice"

25-lecie Międzyzakładowego Związku Zawodowego

Mija rok, w którym organizacja nasza podkreślała różnymi formami swojej działalności fakt swojego istnienia już od 25 lat. Podsumowaniem tych starań i organizowanych różnego rodzaju imprez była zarówno tradycyjna biesiada organizowana dla członków związku w dniu 22 listopada, jak również uroczysta akademia z okazji tak okrągłej rocznicy zorganizowana 2 grudnia. Nasza biesiada, jak co roku była najlepszą imprezą organizowaną przez związki KWK "Bielszowice" i nie jest to bynajmniej moja opinia, choć w pełni ją podzielam. Zarówno część oficjalna jak i rozrywkowa stały na wysokim poziome i wprowadziły doskonały nastrój do dalszej zabawy. Doskonałe posiłki serwowane przez firmę Rozruch oraz uświetnienie całości przez doskonałą orkiestrę dętą KWK "Bielszowice" dopełniały całości. Jak co roku imprezę naszą zaszczycili swoją obecnością znamienici goście. Nie zabrakło oczywiście dyrekcji kopalni, prezesów spółek objętych działalnością związku, przewodniczących związków zawodowych, przedstawicieli sponsorów jak również władz samorządowych z Panią Prezydent Rudy Śląskiej Grażyną Dziedzic i wiceprezydentem Zabrza Janem Pawlukiem, ale najistotniejsze, że nasi członkowie nie zawiedli i w liczbie ponad 350 osób postanowili uczestniczyć w tej imprezie. Jak co roku tak i podczas tegorocznej biesiady wyróżniający się członkowie zostali wyróżnieni Honorowymi Szpadami Górniczymi, Kordzikami Górniczymi oraz specjalnym wyróżnieniem nadawanym przez związek Złotym Piórem dla Zasłużonych Pracowników Administracji. Specjalną uroczystością zorganizowaną z okazji 25-lecia powstania związku była uroczysta akademia w dniu 2 grudnia. Akademia zorganizowana została w "Domu Kultury" w Bielszowicach. Celem akademii było uroczyste upamiętnienie rocznicy powstania związku, wspomnienie wszystkich jego założycieli oraz uhonorowanie wyróżniających się członków związku. Zarząd związku postanowił wyróżnić blisko 100 członków związku Brązowa, Srebrną i Złotą Odznaką Zasłużonego dla MZZ "KADRA", Medalem 25-lecia MZZ "KADRA" oraz Odznaką Zasłużonego dla Federacji Związków Zawodowych KADRA XXI. Szczególnymi wyróżnieniami były Odznaki Zasłużonych dla Górnictwa RP, o które wystąpił zarząd związku do Ministra Gospodarki i z satysfakcją mogę powiedzieć, że po raz kolejny 10 naszych kolegów Minister Gospodarki uhonorował tą odznaką. Podobnym powodzeniem zakończyło się wystąpienie Federacji Związków Zawodowych KADRA XXI do Ministra Gospodarki o przyznanie stopni Dyrektorów Generalnych dla członków prezydium związku. Nieukrywaną satysfakcję stanowi natomiast fakt, że w naszej uroczystej akademii oprócz wszystkich wyróżnionych członków wzięły udział, podobnie jak w biesiadzie znamienite osoby. Zaproszenie nasze przyjęli wszyscy pracodawcy objęci działaniem związku, władze samorządowe miasta Ruda Śląska i Zabrze, przewodniczący związków działających w KWK "Bielszowice" oraz koledzy przewodniczący z Federacji Związków Zawodowych KADRA XXI. Szczególną satysfakcję odczuwam jednak z faktu, że naszą uroczystość zaszczycili byli przewodniczący Porozumienia Związków Zawodowych KADRA i naszego związku. Jest to dla nas wyraźny przekaz, że prowadzimy działalność związku zgodnie z pierwotnymi założeniami i ideami naszej formacji i nie zeszliśmy z właściwej drogi, której głównym przesłaniem było jak najlepsze reprezentowanie interesów członków związku, wspieranie się wzajemne i solidaryzm zawodowy. Obecność wspomnianych kolegów jest dla mnie namacalnym tego dowodem. Obecność tak zacnych osób dała możliwość symbolicznego przekazania pałeczki sztafety pokoleń poprzez wręczenie dyplomów nadania stopni Dyrektorów Generalnych członkom prezydium Federacji Związków Zawodowych KADRA XXI. Szczególny charakter całej uroczystości podkreślał piękny wystrój sceny oraz udział kopalnianej orkiestry dętej. Całość uroczystości prowadził przewodniczący Mirosław Pukas, na którego ręce przybili goście złożyli kwiaty i gratulacje dla całej organizacji. Przewodniczący Pukas powiedział natomiast między innymi: "Moi drodzy pragniemy dzisiaj cieszyć się wspólnie z tego dobra, jakim jest fakt istnienia naszej organizacji już od dwudziestu pięciu lat. Mówię to z pełną świadomością gdyż jestem głęboko przekonany, że każda ludzka działalność, która niesie przesłanie solidaryzmu, wzajemnej pomocy i konstruktywnej współpracy, jest dobrem powszechnym i nawet, gdy zdarzają się potknięcia i błędy to należy się cieszyć, że działalność taką możemy prowadzić. Taka właśnie chęć wzajemnego wsparcia i solidaryzmu przyświecała naszym kolego, gdy 25 lat temu podjęli decyzję o założeniu naszej organizacji. Przypomnę, że miało to miejsce na ruchu Zabrze KWK Zabrze-Bielszowice. Trudno nie wspomnieć w tym miejscu ludzi, którzy podjęli tę inicjatywę. Oprócz witanych przed chwilą Panów przewodniczących i szeregu osób znajdujących się na tej sali słowa uznania należą się tym, którzy jakże przedwcześnie nas opuścili pragnę wspomnieć Stanisława Kowalskiego, Józka Kaczmarka, Tadka Kłosowskiego jak również zawsze uśmiechniętego Franka Kulczyńskiego, którzy prze szereg lat nadawali kształt naszej organizacji. Kształt ten przez minionych 25 lat ulegał stałej ewolucji i zmianom, dostosowując się do zachodzących zmian i dotykających nas procesów restrukturyzacyjnych. Wykazaliśmy zdolność i wolę otwarcia naszej organizacji na te wyzwania i już w 1996 r zrzeszaliśmy członków w powstałej na bazie majątku kopalni spółce Kopalnie Rudzkie oraz Fundacji Unia Bracka. Sankcjonując tę sytuację w 2002 roku zmieniliśmy strukturę tworząc organizację międzyzakładową i powołując Koło Emerytów. Tak otwarta formuła sprawiła, że już w 2003 r zwróciły się do nas o pomoc pracownice Zarządu Budynków Komunalnych w Zabrzu. Podjęliśmy odważną decyzję i w naszej strukturze pojawiła się firma niewywodząca się z górnictwa. Było to zupełnie nowe doświadczenie, które wymagało zarówno dodatkowego zaangażowania jak również otwierało nas i wzbogacało. Organizacja nasza stawała się znana nie tylko w środowisku górniczym gdzie aktywnie uczestniczyliśmy w pracach Porozumienia Związków Zawodowych KADRA, ale wyrabialiśmy sobie dobrą markę w gminnych spółkach przede wszystkim w Zabrzu. Sprawiło to, że w 2007 r zwrócili się do nas pracownicy Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu a w roku 2013 pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zabrzu. Tak, więc na dzień dzisiejszy nasza organizacja zrzesza 560 członków skupionych w 5 Komisjach zakładowych, KWK "Bielszowice" i kole emerytów. Jako organizacja zrzeszeni jesteśmy obecnie w Federacji Związków Zawodowych KADRA XXI, która to federacja jest członkiem OPZZ-tu. Ten krótki rys historyczny przypomina nam drogę, jaką przeszliśmy. Możemy się również pochwalić, że w szeregach naszej organizacji zrzeszonych było szereg koleżanek i kolegów, którzy w ciągu dalszej kariery zostawali dyrektorami kopalń, prezesami spółek lub zajmowali stanowiska w ścisłych kierownictwach szeregu firm. Najważniejsze jednak w mojej ocenie jest to, że w ciągu tych wszystkich lat potrafiliśmy zachować właściwe zasady funkcjonowania, mając zawsze, jako cel nadrzędny dobro naszych członków i nieustające działania, aby dobro to skutecznie zabezpieczyć. Staraliśmy się również, aby dobra wola i wzajemne zrozumienia stanowiły podstawę współpracy ze wszystkimi pracodawcami z jednoczesnym głębokim przekonaniem, że najwłaściwszą w działalności związkowej powinna być zawsze siła argumentów i umiejętność poszukiwania rozwiązań nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Drogie Koleżanki i Koledzy, szanowni goście pragnę z okazji naszego święta podziękować wszystkim za Wasze zaangażowanie, pracę, poświęcony czas i wzajemne wsparcie w ciągu tych 25 lat. Pragnę także przeprosić tych wszystkich, którzy poczuli się kiedykolwiek dotknięci naszymi błędami i uchybieniami, których jako ludzie zapewne nie uniknęliśmy. Tak, więc przepraszam i dziękuję wszystkim oraz proszę o dalsze zagazowanie i wspólne działania dla dobra naszego wspólnego, jakim jest Międzyzakładowy Związek Zawodowy "KADRA" Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego z siedzibą przy KWK "Bielszowice".

Moi drodzy pragnę również złożyć Wam i Waszym bliskim z okazji naszego święta oraz nadchodzącej Barbórki najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń oraz sukcesów w pracy i życiu osobistym. Dziękuję Wam wszystkim”.

» przejdź do galerii UROCZYSTA AKADEMIA Z OKAZJI 25 LECIA KADRY...

 

To był trudny, ale ciekawy rok!

To był trudny, ale ciekawy rok!

Mijający rok obfitował w wiele wydarzeń, w których KZ MZZ "KADRA" brała aktywny udział. Był to przede wszystkim rok toczącej się od dłuższego czasu batalii o wzrost wynagrodzeń w naszej firmie, co stanowi dla nas priorytet. Chociaż sprawa nie jest łatwa nie ustajemy w działaniach, wykorzystując wszelkie przewidziane prawem środki, aby zmobilizować Władze Miasta i Dyrekcję JOFGN do poczynienia zdecydowanych kroków w tej kwestii. Patrząc przez pryzmat pisma, które otrzymaliśmy od Pani Prezydent, w którym to zostaliśmy poinformowani o wzroście o 1,8% budżetu na 2014 r. przeznaczonego na nasze wynagrodzenia, w nowy rok wkroczyliśmy pełni nadziei na wzrost płac. Wykorzystując tak sprzyjającą sytuację, jaką jest zwiększenie budżetu na wynagrodzenia, w dniu 17.01.2014 r., Związki zwróciły się z pismem do pracodawcy z prośbą o podwyższenie wynagrodzeń pracowników oraz regulacje wynagrodzeń w odniesieniu do zajmowanych stanowisk, wykształcenia i zakresu obowiązków. Pismo nie pozostało bez odpowiedzi, w której to czytamy: "[…] w sprawie podwyższenia wynagrodzeń pracowników oraz przeprowadzenia regulacji uprzejmie informuję, że w związku z ograniczonymi środkami nie wyrażam zgody". W związku z powyższym postanowiliśmy o tym fakcie poinformować Panią Prezydent. Brak wzrostu płac pracowników Jednostki od 2009 r. został poruszony na Radzie Powiatowej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, na której obecna była Pani Prezydent. Pani Prezydent obiecała podjąć odpowiednie kroki w celu wyjaśnienia sytuacji. W dniu 14.02.2014 r. pracodawca przekazał stronie związkowej informacje o planowanym od marca wzroście płac pracowników Jednostki. Dyrektor poinformował o wysokości środków przeznaczonych na ruchy płacowe oraz, że wzrost płac obejmie w pierwszej kolejności grupę 70 osób najmniej zarabiających tj. do 2400 zł/brutto. Po długich i bardzo intensywnych negocjacjach z pracodawcą udało się Związkom doprowadzić do długo oczekiwanego wzrostu płac. Jednak, jak powszechnie wiadomo "sukces ma wielu ojców… a porażka jest sierotą", dlatego też mając na uwadze, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w kwestii wzrostu wynagrodzeń zachęcamy gorąco wszystkie osoby, zwłaszcza te, które posiadają formalne możliwości do wsparcia działań Związków na rzecz wzrostu płac wszystkich pracowników Jednostki. Tutaj szczególny apel do kierowników, aby nie zapominali o podstawowej zasadzie kierowania ludźmi, która mówi, że tylko dobrze zmotywowany pracownik jest skuteczny i potrafi kreować dla zakładu dodatkową wartość. Związki ze swojej strony zapewniają, że nie pozostawią tej sprawy bez dalszego biegu i już dziś rozpoczynają batalię o środki potrzebne na wzrost płac pracowników. Chcąc zrekompensować pozostałym pracownikom brak wzrostu wynagrodzeń Związki nieustannie występują o przyznanie premii z dodatkowych środków przekazanych na zwiększenie budżetu. I tak w dniu 30.05.2014 r. oraz po raz drugi w dniu 19.08.2014 r. Związki pisemnie zwróciły się do pracodawcy z prośbą o rozważenie możliwości wypłacenia premii za I i II kwartał br., czego efektem było wypłacenie premii w miesiącu wrześniu. W miesiącu październiku pracodawca przekazał stronie związkowej informację, że przewidziana jest premia w miesiącu grudniu, w wysokości jeszcze nieustalonej, ponieważ trwają wyliczenia pochodnych - zusy. Z informacji przekazanych przez pracodawcę - po konsultacji z główną księgową, dyrektor przewidział wypłacenie "większej kwoty premii", dlatego nie została ona wypłacona we wcześniej ustalonym terminie, aby uniknąd jej dzielenia. Po trudnych negocjacjach premia grudniowa została wypłacona. Udało się wiele i wierzymy, że realne jest uzyskanie środków na kolejne regulacje płac. Mamy świadomość, że wzrost płac dla grupy najmniej zarabiających to nie jest kompleksowe rozwiązanie kwestii wzrostu wynagrodzeń wszystkich pracowników Jednostki, ale traktujemy to, jako przejaw dobrej woli i krok w kierunku takich właśnie kompleksowych rozwiązań. Jako Związek dołożymy wszelkich starań, aby wzrost płac stał się realny w 2015 roku. Rozmawiamy, negocjujemy, przekonujemy, wychodząc z założenia, że skuteczny pracownik to dobrze zmotywowany pracownik. Jako zapowiedź zmian na lepsze informujemy o przewidywanym wzroście budżetu przeznaczonego na wynagrodzenia w Jednostce o 1,8 % tegorocznych wydatków płacowych.

W minionym roku działania KZ MZZ "KADRA" nie ograniczały się jednak tylko do walki o pieniądze. Przyszło nam, po raz kolejny, zmierzyć się z trudną sytuacją, jaką jest obrona przed utratą pracy przez jednego z naszych kolegów. Pomimo usilnych prób mediacji z pracodawcą sprawa znalazła swój finał w Sądzie Pracy. W naszej opinii, problemem w całej sprawie był aspekt relacji w tzw. stosunkach międzyludzkich, wprowadzanie wśród załogi atmosfery wzajemnej nieufności i podejrzliwości, co wpłynęło na nieprawidłowe relacje między pracownikami oraz komórkami organizacyjnymi, bo czy kosztorys inwestorski może być punktem odniesienia podczas porównywania ofert potencjalnych wykonawców robót budowlanych w toku postępowania przetargowego, podczas gdy jego wartość nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów inwestycji? Czy można wykonać kosztorys inwestorski nierzetelnie, niesumiennie i niestaranie, jeśli jest on jedynie punktem odniesienia podczas porównywania ofert i zostanie zweryfikowany kosztorysem powykonawczym? Każdy, kto choć trochę ma do czynienia z branżą budowlaną odpowie na to pytanie przecząco. Czy zatem posądzenie o nierzetelne, niesumienne i niestaranne wykonanie kosztorysu miało względy merytoryczne, czy było podyktowane brakiem szacunku, wywyższania się i ignorowania podstawowych praw pracowniczych? Związki zawodowe wielokrotnie zwracały uwagę na aspekt relacji w tzw. stosunkach międzyludzkich, jednak te apele pozostały bez echa, co doprowadziło do bardzo napiętej sytuacji w jednym z referatów. Z niecierpliwością czekamy na rozstrzygnięcie zasadności wypowiedzenia umowy o pracę przez Sąd. Reprezentowanie pracownika w sporze z pracodawcą jest jedną z korzyści, jaką daje przynależność do związków zawodowych. Zamieściliśmy ten artykuł, aby przestrzec przed podobnymi sytuacjami w przyszłości i zachęcić do rozwiązywania problemów poprzez dialog zamiast na drodze sądowej.

Rok 2014 to także szereg wydarzeń kulturalno-rozrywkowych oraz imprez, w których nasi członkowie brali czynny udział. Najważniejsze z nich to organizowany przez Związki kulig, wyjazd na narty, szereg wycieczek i tradycyjna już Biesiada Piwna. Jako Związki wiemy, jak ważna jest integracja w grupie i dlatego staramy się tworzyć sprzyjające warunki do jej pogłębiania. I tutaj ukłon w stronę pracodawcy, który w dniu 30 sierpnia po raz pierwszy, a biorąc pod uwagę dobrą zabawę mamy nadzieję, że nie ostatni, zorganizował festyn integracyjny dla pracowników JOFGN i ZBM-TBS Sp. z o.o. Festyn spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród pracowników naszej firmy. Na festynie Związki Zawodowe przekazały Pani Prezydent podziękowania za okazywane do tej pory wsparcie i tworzenie płaszczyzny porozumienia oraz wyraziły nadzieję na kontynuację dobrej współpracy w przyszłości oraz złożyły życzenia pomyślności w życiu osobistym, satysfakcji w codziennej pracy oraz sukcesów w realizacji przyszłych działań na rzecz Miasta Zabrze, jego mieszkańców i nas, pracowników Jednostki. Uśmiechnięte twarze pracowników były najlepszym dowodem na to, że takie imprezy trzeba organizować częściej!!!

Korzystając z okazji chciałbym tą drogą podziękować wszystkim współpracownikom, sympatykom, a nawet i naszym adwersarzom związkowym za pomoc, wsparcie, rzeczową wymianę poglądów i współpracę.

Rafał Waliszewski - KZ MZZ "KADRA" przy JOFGN Zabrze

 

Niech Żyje Nam Górniczy Stan!

Niech Żyje Nam Górniczy Stan!

Z okazji barbórkowego święta pragniemy złożyć wszystkim Górnikom, Pracownicom Kopalni i ich Rodzinom życzenia wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w ciężkiej i niebezpiecznej pracy. Niech Święta Barbara nieustannie otacza Was i Wasze Rodziny ochronnymi ramionami, zapewniając poczucie bezpieczeństwa, komfort życia codziennego i pewność jutra.

Szczęść Boże! Zarząd MZZ "KADRA"

 

25 LAT MZZ "KADRA"

25 LAT MZZ

Z okazji dwudziestopięciolecia Międzyzakładowego Związku Zawodowego "KADRA" Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego z siedzibą przy KWK "Bielszowice" składamy wszystkim Członkom Naszego Związku najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń, pewności pracy oraz rozwoju zarówno zawodowego, jaki i osobistego.

Życzymy również szczęścia wszystkim Waszym bliskim oraz spokoju w życiu rodzinnym.

Takie same życzenia kierujemy do wszystkich kolegów pracujących we wszystkich firmach objętych działalnością naszego Związku.

Drogie Koleżanki i Koledzy Dziękujemy Wam Wszystkim za te 25 lat

Zarząd MZZ "KADRA"

Z okazji 25-lecia zapraszamy do uczestnictwa:
- 01.12.2014 r., o godz. 15.30 w Uroczystej Akademii w Domu Kultury w Bielszowicach w Rudzie Śląskie

» przejdź do galerii Plakat...

 

Biesiada Piwna 2014

Biesiada Piwna 2014

Międzyzakładowy Związek Zawodowy "KADRA" Okręgu Rudzko - Zabrzańskiego zaprasza wszystkich członków i sympatyków na tradycyjną Biesiadę Piwną 2014, która odbędzie się 22.11.2014 r. o godz. 16.45 w Hali Widowiskowo Sportowej - Nowy Bytom przy ul. Generała Hallera 16b w Rudzie Śląskiej. Szczegółowe informacje na plakatach.


Odjazdy autokarów na Biesiadę Piwną 2014 r.:
- Pl. Warszawski w Zabrzu, godz. 16.00
- "Biedronka" na Zaborzu, godz. 16.15
- "Dama Pik" w Bielszowicach, godz. 16.15

» przejdź do galerii Plakat...

 

przejdź do strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
 | 55

 

Koło Emerytów
Konsorcjum Ochrony
Zarząd Budynków
Fundacja Unia Bracka
Jednostka obsługi
MPGK

Federacja ZW KADRA XXI

Miesięcznik KADRA XXI

Forum Związków Zawodowych

 

 
kotonski.pl - lepsza strona internetu - tworzenie stron internetowych, kreacja wizualna, poligrafia
Menu