Kadra Bielszowice - Kontakt
MZZ KADRA
Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
z siedziba przy KWK "Bielszowice"

ul. Halembska 160
41-711 Ruda Śląska

tel. (32) 242 02 21
tel. (32) 242 02 61/9 wew. 4351
Centrala automatyczna (32) 717 33 51
kadra@kadra-bielszowice.pl

Wyniki wyborów

Wyniki wyborów

Władze MZZ "Kadra" Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego z siedzibą przy KWK Bielszowice wybrano w składzie: Zarząd Związku: Mirosław Pukas – przewodniczący, Krzysztof Jata – wiceprzewodniczący, Jolanta Dąbrowska – skarbnik; członkowie zarządu: Joanna Drabik, Jan Gliklich, Bogdan Kubas, Adam Olszak, Marek Stelmach, Wioletta Szafraniec, Krystian Tomaszowski, Adam Żogał, Katarzyna Łobaza, Czesław Żmudka, Kornelia Ociepka, Beata Gradomska, Helena Żuk, Mariusz Kamiński. Komisja Rewizyjna Związku: Roman Papciak – przewodniczący, Izabela Borecka, Alicja Wilczek.

Podsumowując przeprowadzone wybory, dziękuję bardzo Komisji Wyborczej oraz wszystkim członkom związku za aktywny udział i zaangażowanie. Osobiście dziękuję wszystkim za zaufanie i wybór na funkcję przewodniczącego nadchodzącej kadencji. Gratuluję również wszystkim osobom wybranym na delegatów oraz do wszystkich organów statutowych związku. Mam świadomość spoczywającej na nowych władzach odpowiedzialności oraz pojawiających się przed naszą organizacją problemów. Jestem przekonany, że dzięki zaangażowaniu i wsparciu wszystkich członków poradzimy sobie ze wszystkim. Proszę zatem o takie wsparcie i życzliwość w nadchodzącej kadencji.

M. Pukas

 

Nazywam się Mirosław Pukas

Nazywam się Mirosław Pukas

Jestem pracownikiem Polskiej Grupy Górniczej S.A., Oddział KWK "RUDA" gdzie pracuję od 1989 r., będąc zatrudniony na stanowisku nadsztygara działu elektrycznego pod ziemią. Jestem absolwentem Politechniki Śląskiej, Wydziału Górniczego o specjalności Elektryfikacja i Automatyzacja Kopalń, który ukończyłem uzyskaniem tytułu mgr inż. Elektryka Górniczego. W trakcie mojej pracy ukończyłem również Studia Podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z zakresu Zarządzania w Górnictwie oraz Studia Podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach z zakresu Społecznego Dialogu Pracy. Ukończyłem również kurs na członka Rad Nadzorczych w Jednoosobowych Spółkach Skarbu Państwa.

Obecnie, z woli członków związku pełnię zaszczytną funkcję Przewodniczącego Międzyzakładowego Związku Zawodowego "KADRA" okręgu Rudzko Zabrzańskiego z siedzibą przy KWK "Bielszowice". Pełnienie tej funkcji poczytuję sobie za szczególne wyróżnienie i honor. Dlatego zgodnie z obowiązującymi zapisami Statutu zgłaszam swoją kandydaturę na funkcję Przewodniczącego Związku w nadchodzącej kadencji, prosząc wszystkich członków i delegatów o życzliwość i poparcie.

MZZ "KADRA" to nasze wspólne dobro i obowiązek.

Tezy programowe.

1. Rozszerzenie działań związanych z obroną podstawowych praw pracowniczych poprzez uporczywe domaganie się od pracodawców respektowania obowiązujących przepisów prawa i porozumień społecznych oraz reagowanie w każdym przypadku ich naruszenia.

2. Podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu prawa pracy wśród członków związku i aktywizacja młodych osób do pracy na rzecz związku, poprzez organizowanie stosownych kursów i szkoleń.

3. Dalsza poprawa przekazu informacji z bieżącej pracy związku.

4. Dalsze działanie na rzecz wzmocnienia i lepszej organizacji struktur ponadzakładowych.

5. Dalsza kontynuacja inicjatyw integrujących członków związku poprzez organizację wszelkiego rodzaju form wspólnej rekreacji, organizację wypoczynku oraz wspieranie inicjatyw o charakterze kulturalno-oświatowym.

6. Aktywna współpraca zarówno z innymi organizacjami związkowymi, jak również różnego rodzaju organizacjami społecznymi, w celu realizacji podstawowych interesów członków związku.

 

Uwaga Delegaci!

Uwaga Delegaci!

Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego "KADRA" Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego informuje, że Walne Zebranie Wyborcze Delegatów odbędzie się w dniu 15.03.2019 r. o godz. 15.30 w Sali "Pod Orzechem" przy ul. Sikorskiego 107 w Zabrzu.

Obecność obowiązkowa!

 

Dzień Kobiet

Dzień Kobiet

Z okazji tego szczególnego dnia chcielibyśmy życzyć wszystkiego najlepszego, życzymy spełnienia wszystkich marzeń, zarówno tych malutkich jak i troszkę większych, zadowolenia z siebie i radości życiowej, aby każdy dzień był Dniem Kobiet

życzy Zarząd MZZ "KADRA"

 

Zabawa Karnawałowa

Zabawa Karnawałowa

Zapraszamy na ZABAWĘ Karnawałową, która odbędzie się w dniu 16 lutego 2019 r. (sobota) od godz. 20.00 w restauracji "VABANK", Zabrze, ul. Wolności 448. Cena zaproszenia 160.00 zł od pary. Gwarantujemy min: doskonałą muzykę, przednie potrawy. Zapisy w biurze związku. 

 

przejdź do strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64

 

Koło Emerytów
Konsorcjum Ochrony
Zarząd Budynków
Fundacja Unia Bracka
Jednostka obsługi
MPGK

Federacja ZW KADRA XXI

Miesięcznik KADRA XXI

Forum Związków Zawodowych

 

 
kotonski.pl - lepsza strona internetu - tworzenie stron internetowych, kreacja wizualna, poligrafia
Międzyzakładowy Związek Zawodowy KADRA Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
Menu