Kadra Bielszowice - Kontakt
MZZ KADRA
Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
z siedziba przy KWK "Bielszowice"

ul. Halembska 160
41-711 Ruda Śląska

tel. (32) 242 02 21
tel. (32) 242 02 61/9 wew. 4351
Centrala automatyczna (32) 717 33 51
kadra@kadra-bielszowice.pl

Pamięci Kolegom i Koleżankom, którzy odeszli…

Pamięci Kolegom i Koleżankom, którzy odeszli…

 

 

W zgiełku trosk i obowiązków, które bezlitośnie nas otaczają, miejmy chwilę, aby się zatrzymać i wspomnieć o naszych Kolegach i Koleżankach, którzy odeszli [*]

 

 

Emerytura górnicza dla osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r.

Emerytura górnicza dla osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r.

Osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1949 r. mogą nabyć prawo do emerytury górniczej: • na zasadach określonych w przepisach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2006 r. (art. 34-38 ustawy emerytalnej), jeśli warunki przewidziane w tych przepisach spełniły do dnia 31 grudnia 2008 r. oraz rozwiążą stosunek pracy, lub • na zasadach określonych w przepisach obowiązujących od dnia 1 stycznia 2007 r. (art. 50a- 50e ustawy emerytalnej), wprowadzonych ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 167, poz.1397 z późn.zm.). Zgodnie z art. 34 ustawy emerytalnej emerytura górnicza przysługiwała pracownikowi urodzonemu przed dniem 1 stycznia 1949 r., który spełnił łącznie następujące warunki: • ukończył 55 lat i udowodnił okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej i okresami zaliczanymi do pracy górniczej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 5 lat pracy górniczej określonej w art. 36 ust. 1 ustawy emerytalnej lub • ukończył 50 lat i udowodnił okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej i okresami zaliczanymi do pracy górniczej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej określonej w art. 36 ust. 1 ustawy emerytalnej. Górnicy, którzy do dnia 31 grudnia 2008 r. spełnili wymienione warunki mogą nabyć prawo do emerytury górniczej nawet, jeśli wniosek o to świadczenie złożyli lub złożą po tej dacie. Emerytura górnicza na zasadach obowiązujących od dnia 1 stycznia 2007 r. (zawartych w art. 50a ustawy emerytalnej) przysługuje pracownikowi, który spełnił łącznie następujące warunki: • ukończył 55 lat i ma okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej (określonej w art. 50c ust. 1 ustawy emerytalnej), albo • ukończył 50 lat i ma okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej określonej w art. 50c ust. 1 ustawy emerytalnej. Ponadto prawo do górniczej emerytury bez względu na wiek i zajmowane stanowisko (na podstawie art. 50e ustawy emerytalnej) przysługuje pracownikom, którzy wykonywali pracę górniczą pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 25 lat. Dla przyznania emerytury górniczej - zarówno w myśl art. 50a jak i 50e ustawy emerytalnej - nie jest wymagane rozwiązanie stosunku pracy.

 

Emerytura górnicza dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.

Emerytura górnicza dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.

Podobnie, jak osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1949r., tak również urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., mogą nabyć prawo do emerytury górniczej na dotychczasowych lub nowych zasadach obowiązujących od dnia 1 stycznia 2007 r. Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r., mogą uzyskać prawo do emerytury górniczej na dotychczasowych zasadach (określonych w art. 34 w zw. z art. 48 ustawy emerytalnej), jeśli: • do dnia 31 grudnia 2008 r. spełnili warunki wymagane do przyznania tej emerytury od osób urodzonych przed 1949 rokiem, wymienione w art. 34 ustawy emerytalnej, • nie są członkami otwartego funduszu emerytalnego lub złożą wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS, do budżetu państwa, • rozwiążą stosunek pracy, jeśli są pracownikami (warunek ten może być spełniony również po dniu 31 grudnia 2008 r.). Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. mają również nadal możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek, na podstawie art. 48 ustawy emerytalnej w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2006 r., świadczenie to może być im przyznane, jeśli: • do dnia 31 grudnia 2008 r. spełniły warunek wykonywania pracy górniczej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres wynoszący co najmniej 25 lat, • nie są członkami otwartego funduszu emerytalnego lub złożą wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS, do budżetu państwa, • rozwiążą stosunek pracy, jeśli w nim pozostają (warunek ten może być spełniony również po 31 grudnia 2008 r.). Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. mogą nabyć prawo do emerytury górniczej na zasadach obowiązujących od dnia 1 stycznia 2007 r. (zgodnie z art. 50a lub art. 50e ustawy emerytalnej), jeśli: • ukończyli 55 lat i mają okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej (określonej w art. 50c ust. 1 ustawy emerytalnej), albo • ukończyli 50 lat i mają okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej określonej w art. 50c ust. 1 ustawy emerytalnej, • nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.

 

Biesiada Piwna 2013

Biesiada Piwna 2013

Międzyzakładowy Związek Zawodowy "KADRA" Okręgu Rudzko - Zabrzańskiego zaprasza wszystkich członków i sympatyków na tradycyjną Biesiadę Piwną 2013, która odbędzie się 23.11.2013 r. o godz. 16.45 w Hali Widowiskowo Sportowej - Nowy Bytom przy ul. Generała Hallera 16b w Rudzie Śląskiej. Szczegółowe informacje na plakatach.

Mapa dojazdu

» przejdź do galerii Plakat...

 

Czas Pracy REINKARNACJA

Czas Pracy REINKARNACJA

Po raz kolejny w KWK "Bielszowice" dzięki konsekwencji MZZ "KADRA" podjęta została sprawa uregulowania czasu pracy a szczególnie czasu pracy osób dozoru. Piętnowane przez naszą organizację od szeregu lat zjawisko nieuzasadnionego przetrzymywania oraz tzw. "powtórnego dołowania" nie jest wymysłem ostatnich miesięcy czy lat. Z jednej strony mamy przepisy prawa pracy i przepisy górnicze, które w kwestii czasu pracy nastręczają nam szereg problemów, z drugiej zaś strony mamy już niestety niczym nie wytłumaczalne złe zachowania i przyzwyczajenia ludzkie. Przykro mi to mówić, ale z mojego wieloletniego doświadczenia w tej konkretnej kwestii, łatwiej chyba byłoby skorygować przepisy prawa. Niestety nasze przyzwyczajenia i często wyłażące złośliwe cechy charakteru sprawiają, że zdarza się nam nadużywać władzy i niejednokrotnie przećwiczyć kolegów będących o jeden szczebelek w hierarchii zawodowej niżej. Dlatego też tak trudno jest uregulować a następnie konsekwentnie utrzymać zasady dotyczące czasu pracy w naszej kopalni. Gdy dodam, że przez szereg lat następowały dość szybkie zmiany w kierownictwie naszej kopalni i trzeba było od nowa podejmować ten problem z nowymi dyrektorami, to chyba oddaje złożoność zagadnienia. Z dniem 1 września po raz kolejny weszły, zmodyfikowane nieco w stosunku do poprzedniego, zarządzenia regulujące sprawy czasu pracy w naszej kopalni oraz powołujące zespół do stałego monitorowania zagadnienia i wyciągania wniosków. Zarządzenie powstawało stosunkowo długu. Jako MZZ "KADRA" wnosiliśmy do pierwotnej wersji szereg uwag, między innymi wnioskowaliśmy o ponowne usankcjonowanie wspomnianej komisji. Może ktoś zadać pytanie, po co się tak szarpiemy w tej sprawie. Wiem też, że niektórzy spoglądają na to z lekkim politowanie, bo przecież zawsze tak było albo, co mi tam będą gadać ja i tak zrobię, co będą chciał, bo robię na wydobyciu i ono jest najważniejsze. Odpowiem, że po tylu latach uporczywych starań o uregulowanie tej sprawy znam większość pytań, stwierdzeń jak również stosownych do nich odpowiedzi. Jeżeli ktoś uważa, że jest to sprawa mało istotna, to poza czysto ludzkim aspektem nieuzasadnionego marnowania czyjegoś czasu jest też niebagatelny aspekt ekonomiczny. Z wyliczenia naszych służb wynika, że tylko w zeszłym roku kwota niewypłaconych nadgodzin sięgała blisko 3 milionów zł i gdyby PIP podzielił taką opinie wydając stosowny nakaz wypłaty, bardzo wiele osób nie tylko mogłoby stracić dobry humor, ale też i pracę. Jeżeli dodać do tego sprawę nagminnego łamania przepisów prawa pracy dotyczącego kwartalnych okresów rozliczeniowych oraz sprawy 150 nadgodzin w skali roku, sprawa staje się zupełnie poważna. MZZ "KADRA" dąży do uregulowania tych spraw od szeregu lat na płaszczyźnie kopalnianej oraz w Kompanii Węglowej. Wydane, zatem nowe zarządzenie traktujemy, jako kolejny krok w uregulowaniu tej sprawy i będziemy nadal konsekwentnie pilnowali jego wdrożenia.

Mirosław Pukas

 

przejdź do strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53

 

Koło Emerytów
Konsorcjum Ochrony
Zarząd Budynków
Fundacja Unia Bracka
Jednostka obsługi
MPGK

Federacja ZW KADRA XXI

Miesięcznik KADRA XXI

Forum Związków Zawodowych

 

 
kotonski.pl - lepsza strona internetu - tworzenie stron internetowych, kreacja wizualna, poligrafia
Menu