Kadra Bielszowice - Kontakt
MZZ KADRA
Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
z siedziba przy KWK "Bielszowice"

ul. Halembska 160
41-711 Ruda Śląska

tel. (32) 242 02 21
tel. (32) 242 02 61/9 wew. 4351
Centrala automatyczna (32) 717 33 51
kadra@kadra-bielszowice.pl

Zasłużony dla KWK "Bielszowice"

Zasłużony dla KWK

BIULETYN MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO "KADRA", Ruda Śląska 2011 r. Nr 7/2011 Jak co roku w miesiącu poprzedzającym obchody Barbórkowe odbywają się komisje przydzielające odznaczenia i wyróżnienia zasłużonym pracownikom kopalni. W roku obecnym również tokowe się odbyły. Nie będę szczegółowo opisywał przebiegu poszczególnych komisji ale przedstawię parę słów ogólnego komentarza. Od szeregu lat jako uczestnik tych komisji mam mieszane uczucia co do pełnej rzetelności i obiektywizmu dokonywanych wyborów. Siłą rzeczy zasiadający w nich przewodniczący związków zawodowych nie znają wszystkich zgłoszonych do wyróżnienia osób i muszą przyjmować jako podstawę kryterium stażowe. Nie zawsze jest to adekwatne do rzeczywistych zasług. Specyfiką tegorocznych komisji była bardzo mała ilość wniosków dla osób dozoru a w sposób rażący dotyczyło to działu górniczego. Dla przykładu wnioski dla zasłużonego dla KWK "Bielszowice" były tylko cztery. Co smutniejsze reprezentujący ZZ "KADRA" KWK "Bielszowice" Mirosław Adler pracujący w kopalni Bielszowice niespełna rok z dziką zajadłością blokował przyznanie odznaczenia osobie dozoru górniczego, która przepracowała w naszej kopalni ponad 17 lat. Może to wydaje się paradoksalne ale robił to tylko dla tego, cheapest fifa 15 coins że nie był to członek jego związku. Oceniam to jako skrajny brak obiektywizmu i wypatrzenie podstawowych zasad którymi cechować powinna się komisja. Opisane zjawisko nie miało miejsca w dotychczasowej historii działań komisji. Jeżeli pojawiały się jakieś zastrzeżenia to miały one charakter merytoryczny. No cóż widać dotknął nas kolejny "Halembski" syndrom nienawiści. Przykre to jest ale przetrwamy to z godnością!!!

 

Świąteczny prezencik kierownictwa PZZ "KADRA" dla pracowników Unii Brackiej

Świąteczny prezencik kierownictwa PZZ

BIULETYN MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO "KADRA", Ruda Śląska 2011 r. Nr 7/2011 To, że obecni przywódcy PZZ "KADRA" zdolni są do wszelkiego rodzaju podłości jest rzeczą już powszechnie wiadomą. Jednakże ostatnimi działaniami przebili wszystkie dotychczasowe draństwa. Rzecz dotyczy pracowników Fundacji Unia Bracka. Przypomnę wszystkim, że Fundacja Unia Bracka powstała na bazie kopalnianych przychodni przyzakładowych i w założeniach miała służyć i służy pracownikom kopalń. Obecnie podzielona jest na trzy jednostki organizacyjne zwane Górniczymi Zespołami Leczniczymi w Rudzie Śląskiej, Gliwicach i Katowicach. Porozumienie Związków Zawodowych "KADRA" jest natomiast głównym Fundatorem Fundacji Unia Bracka. Tyle słów wstępu. Zasadniczą natomiast sprawą jest to, że oto związki zawodowe działające w Fundacji Unia Bracka otrzymały zawiadomienie od zarządu, iż w dniu 30 listopada Rada Fundacji oraz Zgromadzenie Fundatorów przyjęło program "pozbawiania pracowników wynagrodzenia i wszelkiej pomocy socjalnej". Przedstawiona propozycja w sposób skandaliczny łamie wszelkie uprawnienia pracownicze oraz obowiązujące zasady dialogu społecznego. W przesłanych założeniach pozbawia się pracowników dodatków stażowych, premii regulaminowych, wszelkich nagród i odpraw, obniża stawki zaszeregowania i rzecz kuriozalna likwiduje fundusz socjalny. Straszy się pracowników, że jeżeli nie przyjmą nowych warunków to zostaną zwolnieni bez prawa do odprawy. Taki właśnie prezent z okazji Świąt Bożego Narodzenia zgotowali wybitni liderzy z Porozumienia Związków Zawodowych "KADRA" pracownikom Fundacji Unia Bracka. To jednak nie wszystko, takie działanie to byłoby zbyt mało perfidne dla tych panów. Żeby działanie było skuteczne to w uzgodnieniu z zarządem fundacji tworzą organizację związkowa, która ma za zadanie rozbijanie wspólnych inicjatyw związków działających w Unii Brackiej. To jest to! To prawdziwy "sukces w działalności związkowej"! Jak ocenić takie działanie!? Kim są ludzie, którzy robią innym takie rzeczy!? To kompletne dno!!! Nie można nad tym przejść do porządku dziennego. Jeżeli ktoś jeszcze nie rozumie powodów dla, których nasza organizacja wystąpiła z PZZ KADRA to ma namacalny przykład. Dla takich działań mówimy zdecydowanie NIE!!!

 

Karczma Piwna MZZ "KADRA" KWK "Bielszowice"

Karczma Piwna MZZ

W dniu 12 listopada odbyła się tradycyjna Karczma Piwna zorganizowana przez naszą organizację. Po raz kolejny nasza karczma odbyła się w przepięknych pomieszczeniach restauracji "ADRIA" w Rudzie Śląskiej. Jak zwykle impreza nasza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i zgromadziła blisko 100 osób. W szczególny sposób doceniamy udział w naszej imprezie dyrekcji kopalni w osobie Dyrektora Jarosława Krystka oraz szeregu szacownych gwarków: Bernadra Szwarcera (byłego dyrektora kopalni i wiceprezesa Rudzkiej Spółki Węglowej), Jerzego Kulisza (byłego przewodniczący PZZ "KADRA"), Zbigniewa Frunia (byłego przewodniczącego Kadry z KWK "Śląsk" i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PZZ "KADRA"), Mirosława Dynaka (przewodniczący Kadry w KWK "Budryk"), Franciszka Mroczka poprzedniego przewodniczącego naszej organizacji oraz wielu innych z byłego i obecnego kierownictwa kopalni i dozoru ruchu. Prowadzenie naszej karczmy jako Prezes w Sprawach Piwa Nieomylny przejął Marian Makula a pomagali mu Krzysztof Wieszowski i Jerzy Kielbasa. Zabawa była przednia. Obie ławy piwne prześcigały się w śpiewach i ochoczo uczestniczyły w szeregu karczemnych konkursach. Piwoleje uwijali się żwawo pilnując aby nikomu nie pokazało się puste dno w kuflu a doskonała goloneczka świetnie uzupełniła całość jadłospisu. Kulminacyjnym konkursem wieńczącym karczmę był tradycyjny konkurs na Króla Piwnego. W szranki stanęło sześciu śmiałków. Nikt jednak nie mógł się mierzyć z gwarkiem Czesławem Loskotem, który zdecydowanie wygrał konkurs i tym samym został Królem Piwnym 2011 r. Składamy mu serdeczne gratulacje a wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspaniałą zabawę i radosne śpiewanie. Życzymy wszystkim Górniczego szczęścia i zapraszamy w przyszłym roku.

Mirosław Pukas

» przejdź do galerii KARCZMA PIWNA 2011...

 

Co tam słychać w Kasie!

Co tam słychać w Kasie!

BIULETYN MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO "KADRA", Ruda Śląska 2011 r. Nr 7/2011 Jak pisałem w poprzednich wydaniach "Naszej Kadry", zawarte na szczeblu kopalni porozumienia płacowe dawały realną nadzieję na wypłatę jednorazówki wraz z wypłatą w miesiącu styczniu. Niestety, jak zostaliśmy poinformowani przez służby płacowe naszej kopalni oraz Dyrektora ds. Pracy środków na funduszu brak. Przyczyny takiego stanu rzeczy są zasadniczo dwie. Pierwsza wynikająca z prowadzonej akcji pożarowej, której zasadność można zrozumieć. Druga wynika z faktu złamania porozumienia zawartego z związkami zawodowymi i przekroczenia ustalonego limitu dniówek sobotnio-niedzielnych. W ocenie naszej druga przyczyna jest zupełnie nie do przyjęcia i będziemy domagali się jej jak najszybszego wyjaśnienia. Jest to o tyle niezrozumiałe, że drastyczne zwiększenie zatrudnienia ponad ustalone limity nie przełożyło się na zwiększenie wydobycia czy też zwiększenie postępu przodków. Musimy niestety ze smutkiem stwierdzić, że osiągane przez nas, w minionym roku, rezultaty drastycznie odbiegają od założonych a jeszcze bardziej od oczekiwanych. Przyczyny tego stanu są oczywiście wielorakie i nie chcę ich w tym momencie roztrząsać. Ostatecznie można to podsumować, że pieniądze poszły ale efekty są niewspółmierne. Refleksja nasuwa się w tej sytuacji sama, że czeka nas niewątpliwie konieczność poprawy organizacji pracy i stałe pamiętanie o konsekwencjach podejmowanych działań, gdyż mają one swój wymiar finansowy. Warto też pamiętać, że podjęte zobowiązania i umowy społeczne należy dotrzymywać. Podsumowując musimy poinformować załogę, że tego roku z świątecznego karpia mamy tylko ości. Takiej sytuacji nie pamiętamy od lat!!!

Mirosław Pukas

 

Życzenia z okazji Górniczego Święta "Barbórki"

Życzenia z okazji Górniczego Święta

 

CAŁEJ BRACI GÓRNICZEJ Z OKAZJI BARBÓRKI ŻYCZYMY WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO, BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO, OPIEKI ŚW. BARBARY ORAZ SZCZĘŚCIA GÓRNICZEGO

ZARZĄD MZZ "KADRA"

 

przejdź do strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
 | 55

 

Koło Emerytów
Konsorcjum Ochrony
Zarząd Budynków
Fundacja Unia Bracka
Jednostka obsługi
MPGK

Federacja ZW KADRA XXI

Miesięcznik KADRA XXI

Forum Związków Zawodowych

 

 
kotonski.pl - lepsza strona internetu - tworzenie stron internetowych, kreacja wizualna, poligrafia
Menu