Kadra Bielszowice - Kontakt
MZZ KADRA
Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
z siedziba przy KWK "Bielszowice"

ul. Halembska 160
41-711 Ruda Śląska

tel. (32) 242 02 21
tel. (32) 242 02 61/9 wew. 4351
Centrala automatyczna (32) 717 33 51
kadra@kadra-bielszowice.pl

CDO24 TWOJA OCHRONA PRAWNA - Zadbaj o swoje bezpieczeństwo i powierz nam ochronę prawną!

CDO24 TWOJA OCHRONA PRAWNA - Zadbaj o swoje bezpieczeństwo i powierz nam ochronę prawną!

Dlaczego warto posiadać ochronę prawną CD024? Nie masz swojego prawnika? Masz dość sytuacji, w których nie jesteś pewien czy należy Ci się odszkodowanie? Nie chcesz płacić za każdą poradę prawną po kilkaset złotych? Pakiet Ochrony prawnej, który stworzyliśmy dla naszych Klientów to prywatna ochrona prawna, będąca doskonałym rozwiązaniem dla tych, którzy oczekują odpowiedniego standardu obsługi bez wygórowanych kosztów. Wraz z kartą CD024 uzyskasz dla siebie więcej niż się spodziewasz. W każdej sytuacji, w której nie jesteś pewien czy należy Ci się odszkodowanie lub dostałeś krzywdzącą odmowę wypłaty należnych roszczeń - możesz liczyć na nasze wsparcie. Nasz zespół prawny przeanalizuje, doradzi w trakcie gromadzenia dokumentacji oraz poprowadzi Twoje sprawy w ramach wybranego pakietu CD024. Korzystasz tyle razy ile potrzebujesz - w ramach wszystkich wariantów masz nieograniczoną możliwość zgłaszania spraw do weryfikacji poprzez naszą infolinię, nieograniczoną ilość pism wymaganych do skutecznego załatwienia Twojej sprawy. Co zyskujesz z kartą CD024? Szybki dostęp do prawników. Wygodny dostęp do działu prawnego za pośrednictwem infolinii. Od momentu zgłoszenia sprawy przez stronę/infolinię/pocztę głosową nasz prawnik skontaktuje się w najszybszy możliwy sposób. Po przekazaniu dokumentacji Twoje pierwsze pismo zostanie przygotowane maksymalnie w ciągu 4 dni roboczych. Niska cena i elastyczność W zależności od Twoich potrzeb do wyboru masz pakiet Standard, Premium lub Rodzinny. Stała cena pakietu rodzinnego dla max. 6 członków rodziny objętych ochroną. Niska opłata roczna i stały niski procent tylko od pozytywnie załatwionych spraw. Wygoda Nie musisz pamiętać o płatności za ochronę prawną - opłata jest pobierana za cały rok w momencie zawierania umowy lub w ratach (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, w zależności od preferencji klienta. Z ochrony możesz zrezygnować dowolnym momencie - nie podpisujesz żadnej długoterminowej umowy. Analiza i prowadzenie spraw bez narażania na dodatkowe koszty. Niska prowizja, tylko po skutecznym załatwieniu sprawy i uzyskaniu odszkodowania. Czego dotyczą poszczególne warianty ochrony prawnejWypadki komunikacyjne obejmują ochronę prawnych interesów klienta związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z doznania uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub śmierci w następstwie wypadku wyrządzonego KLIENTOWI przez innego kierowcę pojazdu. Pakiet ten obejmuje również udzielanie informacji prawnej w zakresie likwidacji szkody przez ubezpieczyciela zaistniałej w związku z uszkodzeniem pojazdu oraz dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu doznanej przez pasażerów szkody na osobie lub mieniu, wyrządzonej czynem niedozwolonym. Przykłady: stłuczki i wypadki komunikacyjne, wypadki pieszych, w sytuacji potrącenia pieszego przez pojazd mechaniczny, wypadki podczas jazdy na rowerze, gdy zostałeś potrącony na pasach lub jadąc rowerem, gdy po kolizji lub wypadku jesteś obolały, masz zadrapania, złamania, a nawet byłeś w stresie, gdy wypłata odszkodowania za pojazd jest zaniżona. • Błędy w sztuce lekarskiej (błędy medyczne) obejmuje ochronę prawną prawnych interesów związanych z dochodzeniem roszczeń w przypadku błędnej diagnozy, zaniechaniu wykonania czy wadliwym przeprowadzeniu badań czy zabiegów, inne negatywne działania i zaniechania popełnione przez lekarzy oraz szeroko rozumiany personel medyczny (pielęgniarki, rehabilitantów, laborantów itp.). Przykłady: gdy zabieg lub leczenie zostały podjęte bez wyraźnej zgody pacjenta bądź wówczas, gdy przed udzieleniem tej zgody pacjent nie został poinformowany o ryzyku zabiegu, jego możliwych skutkach i alternatywnych metodach leczenia, leczenie było wykonane bez należytej staranności, gdy źle wykonano zabieg czy operację, nie postawiono prawidłowej diagnozy, pozostawiono instrument chirurgiczny w ciele operowanego, usunięto zdrowy organ, przepisano nieprawidłowe leki, źle przyjęto poród, odmówiono dokonania cesarskiego cięcia skutkującego rozstrojem zdrowia matki lub dziecka, zakażono pacjenta (np. wirusami żółtaczki typu B i C, gronkowcami czy HIV). • Wypadki w pracy obejmują ochronę prawnych interesów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z doznania uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub śmierci w następstwie wypadku przy pracy doznanego przez KLIENTA. Obejmuje również doradztwo prawne w zakresie poprowadzenia postępowania zmierzającego do wyegzekwowania stosownego odszkodowania od pracodawcy ewentualnie od ZUS. • Wypadki i szkody na skutek zaniedbania osób trzecich obejmują ochronę prawnych interesów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z doznania uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub śmierci w następstwie wypadku wyrządzonego KLIENTOWI na skutek zaniedbania osób trzecich. Przykłady: gdy doznałeś złamania, zadrapań na skutek wystających elementów np. w chodniku, gdy poślizgniesz się na nieodśnieżonym chodniku, gdy Twój samochód uszkodzi spadający sopel z dachu. • Szkody i wypadki w rolnictwie obejmują ochronę prawnych interesów związanych z dochodzeniem roszczeń z ubezpieczenia OC rolników, w szczególności, gdy KLIENT lub jakakolwiek osoba trzecia doznała szkody w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego, a następstwem tej szkody jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Wszelkie szkody wyrządzone bezpośrednio wskutek prac polowych (żniwa, opryski chemiczne, ruch maszyn, itp.)/ jak również szkody związane z ruchem na drogach publicznych - ruchem pojazdów zaprzęgowych. Zawarta umowa Ochrony Prawnej obejmuje KLIENTA, a w przypadku Pakietu Rodzina również osoby pozostające z KLIENTEM we wspólnym gospodarstwie domowym. Obejmuje również doradztwo prawne w zakresie likwidacji szkody przez ubezpieczyciela oraz przez KRUS zaistniałej w związku z wypadkiem w rolnictwie. • Wypadki i szkody na skutek powodzi obejmuje ochronę prawnych interesów prawnych związanych z dochodzeniem roszczeń z ubezpieczenia posiadanego przez KLIENTA, w szczególności gdy następstwem tej szkody jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. ZAKRES OCHRONY PRAWNEJ W OFERCIE PAKIETOWEJ. PAKIET STANDARD Przedmiot Umowy w przypadku wyboru przez KLIENTA Pakietu Standard obejmuje jeden wybrany przez KLIENTA wariant ochrony prawnej, do wyboru: wypadki komunikacyjne wypadki w pracy błędy w sztuce lekarskiej PAKIET PREMIUM Przedmiot umowy w przypadku wyboru przez KLIENTA Pakietu Premium obejmuje wszystkie formy ochrony prawnej: wypadki komunikacyjne, wypadki w rolnictwie, błędy w sztuce lekarskiej (błędy medyczne), wypadki w pracy, wypadki na skutek zaniedbania osób trzecich, wypadki na skutek powodzi. PAKIET RODZINNY Przedmiot Umowy w przypadku wyboru przez KLIENTA Pakietu Rodzinnego obejmuje wszystkie formy ochrony prawnej: wypadki komunikacyjne, wypadki w rolnictwie, błędy w sztuce lekarskiej (błędy medyczne), wypadki w pracy, wypadki na skutek zaniedbania osób trzecich, wypadki na skutek powodzi. Ochroną objęci są wskazani przez KLIENTA członkowie z jego najbliższej rodzinny (małżonek, rodzice, dzieci) maks. 5 osób.

Szczegóły w biurze związku oraz na stronie: www.cdo24.pl

 

Wesołych Świąt!

Wesołych Świąt!

 

Święta Wielkanocne to czas otuchy i nadziei. Wykorzystajmy ten szczególny okres tak, aby nadzieja wpisana w święta stała się źródłem siły i radości oraz pozytywnych zmian w nas samych i otaczającej nas rzeczywistości. Wesołych świąt w atmosferze wzajemnego zrozumienia i życzliwości, w gronie rodziny i przyjaciół. Życzy Zarząd MZZ "KADRA"

 

Wybrano Przewodniczącego FZZ KADRA XXI

Wybrano Przewodniczącego FZZ KADRA XXI

30 marca w Jaworznie odbył się I Kongres Federacji Związków Zawodowych Kadra XXI. Na Kongres przybyło kilkudziesięciu delegatów. Kongres otworzył przewodniczący Komitetu Założycielskiego FZZ Kadra XXI Mirosław Dynak, który po przywitaniu gości przedstawił historię powstania Kadry XXI. Powstanie Kadry XXI jest odpowiedzią dla PZZ Kadra na: łamanie przez kierownictwo tej organizacji zasad demokracji i to zarówno tej szeroko rozumianej jak i przede wszystkim związkowej, swobody wypowiedzi, arogancji, nepotyzmowi, rozpasaniu, a nade wszystko bezkompromisowemu stosowaniu tzw. zamordyzmu, co objawiło się w zmianach statutowych oraz innych przyjętych regulaminach. Ewenementem na skale europejską jest m. in. to, że centrala związkowa zamiast bronić swojej organizacji w czasie protestu o prawa pracownicze, wyklucza ją ze swoich szeregów. Jak to miało miejsce z ZZ Kadra KWK Budryk. Wielu kolegów przewodniczących, którzy się z takim postępowaniem nie zgadzało i dawało temu publiczny wyraz, zostało przez kierownictwo Porozumienia napiętnowanych i deprecjonowanych na wszelkiego rodzaju zebraniach gremiów statutowych. Ponad dwuletnie rozmowy z kierownictwem Porozumienia i z ich poplecznikami nie dały efektów. Wprost przeciwnie, opisane wyżej działania jeszcze bardziej się nasiliły. Kilka organizacji w proteście przeciwko kierownictwu Porozumienia wystąpiło z ich szeregów i podjęło działania do utworzenia nowej centrali związkowej pod nazwą Federacja Związków Zawodowych Kadra XXI. Nadrzędnym celem nowej centrali jest powrót do idei powstania ruchu Kadra, które miało miejsce ponad dwadzieścia lat temu. Tym celem była obrona praw pracowniczych, a zwłaszcza osób dozoru i administracji, podnoszenie ich prestiżu w zakładach pracy i w środowisku, równość, otwartość, szczerość i uczciwość we wzajemnych relacjach, a przede wszystkim rzetelne reprezentowanie interesów organizacji i zrzeszonych w nich członków przez centralę, a nie na odwrót, jak to ma miejsce w Porozumieniu. Następnie głos zabrał Mirosław Pukas, który przedstawił porządek Kongresu – w głosowaniu został przyjęty przez delegatów. Ponieważ wcześniej wszyscy otrzymali statut i ordynację wyborczą, M. Pukas przedstawił również samą zasady głosowania. Następnie przystąpiono do wyboru komisji: mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków, skrutacyjnej. Na sekretarza Kongresu została wybrana Blanka Ciesielczyk. Delegaci na wniosek M. Pukasa wybrali przewodniczącym Kongresu Władysława Hałatka, który przejął kierownictwo obrad. Zgodnie z programem W. Hałatek rozpoczął procedurę zgłaszania kandydatur na przewodniczącego FZZ Kadra XXI, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Odwoławczej. Kandydatem na przewodniczącego został zgłoszony z sali Mirosław Dynak, który w wyniku głosowania obecnych na sali delegatów został wybrany przewodniczącym. Zarząd FZZ Kadra XXI został wybrany w składzie: Maciej Bochenek, Zenon Kozak, Franciszek Zalewski, Mirosław Pukas, Piotr Piłat, Jolanta Dąbrowska, Antoni Kubista, Władysław Hałatek, Mirosław Dworakowski, Tadeusz Herko, Rafał Dróżdż, Karol Lanuszny, Adam Bieniek, Ryszard Inglot, Waldemar Jasieczko. Zarząd w wybranym składzie na swoich pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się wybierając ze swojego grona członków na następujące funkcje: wiceprzewodniczącymi FZZ Kadra XXI zostali wybrani: Władysław Hałatek i Maciej Bochenek, na funkcję sekretarza wybrano Mirosława Pukasa, a skarbnikiem został Ryszard Inglot. W następnej kolejności delegaci wybrali członków Komisji Rewizyjnej, którymi zostali: Marcin Baca, Krzysztof Zakrzewski, Jerzy Domagała, Leszek Łopuszański i Blanka Ciesielczyk. Członkowie Komisji Rewizyjnej funkcję przewodniczącego powierzyli Jerzemu Domagale. Ostatnimi wyborami na I Kongresie FZZ Kadra XXI był wybór członków Komisji Odwoławczej. W wyniku zgłoszonych kandydatur Komisja Odwoławcza została wybrana w następującym składzie: Jan Korlacki, Krzysztof Jata, Mariusz Jankowski, Zbigniew Maroszek, Krzysztof Poznański. Przewodniczącym KO został wybrany Mariusz Jankowski. Delegaci I Kongresu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęli uchwałę o wstąpieniu FZZ Kadra XXI w struktury OPZZ. W wyniku wcześniejszej dyskusji i konsultacji w organizacjach przyjęto tezy programowe: - działalność FZZ Kadra XXI opiera się o obowiązujące przepisy prawa w Polsce oraz konwencje międzynarodowe ratyfikowane przez Polskę, - działalność FZZ Kadra XXI prowadzona jest w oparciu o zasady demokracji z jednoczesnym poszanowaniem praw wszystkich organizacji członkowskich, - działalność FZZ Kadra XXI opiera się na wzajemnym i solidarnym wspieraniu się organizacji członkowskich, w celu obrony podstawowych praw pracowniczych, - FZZ Kadra XXI współpracuje ze wszystkimi organizacjami społecznymi, politycznymi i administracją wszystkich szczebli na partnerskich zasadach, jako organizacja samodzielna i niezależna. Końcowym akcentem I Kongresu była wolna dyskusja na bieżące tematy. Przedstawiciele wybranych władz FZZ Kadra XXI złożyli delegatom podziękowania za zaufanie i wybory na poszczególne funkcje deklarując jednocześnie, że dołożą wszelkich starań, aby powołana do życia nowa centrala związkowa jak najsprawniej i najskuteczniej działała w obronie prawa pracowniczych. Władze Federacji Związków Zawodowych Kadra XXI: - przewodniczący: Mirosław Dynak, - wiceprzewodniczący, członkowie Zarządu: Władysław Hałatek, Maciej Bochenek, - sekretarz, członek Zarządu: Mirosław Pukas, - skarbnik członek Zarządu: Ryszard Inglot, - członkowie Zarządu: Zenon Kozak, Franciszek Zalewski, Piotr Piłat, Jolanta Dąbrowska, Antoni Kubista, Mirosław Dworakowski, Tadeusz Herko, Rafał Dróżdż, Karol Lanuszny, Adam Bieniek, Waldemar Jasieczko. Komisja Rewizyjna: - przewodniczący; Jerzy Domagała, - członkowie KR: Marcin Baca, Krzysztof Zakrzewski, Leszek Łopuszański i Blanka Ciesielczyk. Komisja Odwoławcza: - przewodniczący: Mariusz Jankowski, - członkowie KO: Jan Korlacki, Krzysztof Jata, Zbigniew Maroszek, Krzysztof Poznański. Władzom nowej centrali związkowej redakcja składa gratulacje i życzy sukcesów w działalności na niwie związkowej i społecznej.

W. Smalcerz

» przejdź do galerii Pierwszy Kongres Wyborczy zakończył obrady 30 marca 2012 r. ...

 

Uwaga Delegaci

Uwaga Delegaci

Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego "KADRA" Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego informuje, że Walne Sprawozdawczo-Informacyjne Zebranie Delegatów odbędzie się w dniu 23.03.2012. r. o godz. 15.30 w salce konferencyjnej "Nowicjusz" w KWK "Bielszowice" (dawniej SITG). Proponowany porządek zebrania: 1) Powitanie przybyłych na zebranie delegatów. 2)Wybór przewodniczącego zebrania. 3) Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej. 4) Wybór komisji uchwal i wniosków. 5) Odczytanie sprawozdania przewodniczącego związku z działalności zarządu za rok 2011. 6) Odczytanie sprawozdań przewodniczących komisji zakładowych i koła emerytów z działalności za rok 2011. 7) Odczytanie sprawozdania komisji rewizyjnej z kontroli pracy zarządu za rok 2011. 8) Dyskusja. 9) Udzielenie lub nie, absolutorium zarządowi za omawiany okres. 10) Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej. 11) Przystąpienie do Federacji Związków Zawodowych KADRA XXI i OPZZ. 12) Wolne wnioski. 13) Odczytanie protokołów komisji mandatowo-skrutacyjnej. 14) Odczytanie protokołu komisji uchwał i wniosków. 15) Zakończenie zebrania.

» przejdź do galerii Plakat...

 

"BEACH BOYS PARTY"

W dniu 09.03.2012 r. Międzyzakładowy Związek Zawodowy "KADRA" zorganizował dla członkiń związku i nie tylko, "BEACH BOYS PARTY" z okazji Dnia Kobiet. W tym roku panie zostały zaproszone do Restauracji "ADRIA" w Rudzie Śląskiej. Co działo się wewnątrz, to tajemnica strzeżona przez bawiące się tam Panie! Ale paparazzi są wszędzie...

Rafał Waliszewski

» przejdź do galerii BEACH BOYS PARTY Marzec 2012...

 

przejdź do strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53

 

Koło Emerytów
Konsorcjum Ochrony
Zarząd Budynków
Fundacja Unia Bracka
Jednostka obsługi
MPGK

Federacja ZW KADRA XXI

Miesięcznik KADRA XXI

Forum Związków Zawodowych

 

 
kotonski.pl - lepsza strona internetu - tworzenie stron internetowych, kreacja wizualna, poligrafia
Menu