Kadra Bielszowice - Kontakt
MZZ KADRA
Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
z siedziba przy KWK "Bielszowice"

ul. Halembska 160
41-711 Ruda Śląska

tel. (32) 242 02 21
tel. (32) 242 02 61/9 wew. 4351
Centrala automatyczna (32) 717 33 51
kadra@kadra-bielszowice.pl

Majówka z MZZ KADRA

Majówka z MZZ KADRA

Kadra XXI Miesięcznik Informacyjny nr 26/06/2011
Majówka z MZZ KADRA. 28 maja odbyła się Majówka zorganizowana przez MZZ Kadra Bielszowice. Wzięło w niej udział blisko 100 osób. W programie majówki było m.in. zwiedzanie Muzeum Chleba w Radzionkowie. Na zwiedzających czekały stare eksponaty, zarówno z dziedziny techniki jak i gospodarstwa domowego oraz przewodnicy, których pasją życiową było założenie i rozbudowa tego muzeum. Ich zaangażowanie i pasjonujące opowieści dopełniają klimatu i sprawiają, że zwiedzający na długo będą pamiętali tą wizytę. Dodając do tego własnoręczne przyrządzenie małych bochenków chleba, to można mieć wyobrażenie o panującym w tym niezwykłym muzeum klimacie. Drugim punktem wycieczki było zwiedzanie Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach. W wąskim wyrobisku zalanym wodą, cała grupa zwiedzających została ulokowana w łodziach. Jeden z przewodników odpychając się od ociosów ciągnie cały zestaw łódek, natomiast drugi opowiada ciekawą historię górnictwa srebra, na tym terenie oraz historię powstania całego labiryntu wyrobisk pod dzisiejszymi Tarnowskimi Górami. Opowieści towarzyszyło szereg legend i rożnego rodzaju wróżb związanych ze zwiedzanym miejscem. Po wyjściu na powierzchnię i zakupie okolicznościowych pamiątek cała grupa udała się do Zielonej, gdzie czekała wyborna grochówka oraz zabawa. Podano doskonałe kiełbaski i krupnioki z grilla. Żal było przerywać tak doskonałą zabawę lecz pora powrotu niechybnie się zbliżała, a ten odbywał się w radosnej atmosferze, a uczestnicy rozstawali się z uśmiechem i obietnicą kolejnych spotkań.

 

Pierwsze posiedzenie nowego zarządu Kompanii Węglowej

Pierwsze posiedzenie nowego zarządu Kompanii Węglowej

Joanna Strzelec-Łobodzińska przewodniczyła 7 czerwca pierwszemu posiedzeniu zarządu wybranego na nową kadencję przez Radę Nadzorczą Kompanii Węglowej. Akt nominacyjny na stanowisko prezesa przekazał w imieniu Rady jej wiceprzewodniczący Klemens Ścierski.
W skład Zarządu KW SA wchodzą ponadto wiceprezesi: Ewa Małek - Piotrowska – odpowiedzialna za finanse, Krzysztof Brejdak – integracja i rozwój, Piotr Rykala - sprawy pracownicze, Zbigniew Paprotny - sprzedaż i marketing, Marek Uszko - produkcja. Prezes Strzelec-Łobodzińska przed posiedzeniem zarządu, odpowiadając na liczne pytania dziennikarzy zaakcentowała znaczenie Kompanii dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Powiedziała też, że:
"Kompania musi być przygotowana do nowych zadań i dlatego szybko przystępuję zatem do pracy."
Klemens Ścierski życzył zarządowi sukcesów, podkreślił przy tym, iż dotychczasowa droga zawodowa pani prezes pozwoli łatwiej sprostać zadaniom stawianym przez spółką.

 

Bez żenady

Bez żenady

Kłamstwa i oszustwa nowego tworu związkowego w Bielszowicach.
Kłamstwa, plotki, pomówienia i oszustwa, to działania standardowe dla  grupy trzymającej władzę w Porozumieniu Związków Zawodowych Kadra, które stały się powodem wystąpienia MZZ Kadra KWK Bielszowice z tej struktury. Mięliśmy już tego dość i podjęliśmy jedynie słuszną decyzję, za którą dziękuję wszystkim członkom. Spodziewałem się, że chęć zemsty za taką decyzję będzie zjadała panów z tej formacji i podejmą wszelkie działania aby się mścić. Nie zawahają się przed wszelkiego rodzaju kłamstwem i rozsiewaniem plotek mających zaszkodzić naszej organizacji i mnie jako jej przewodniczącemu, bo robili to już od dawna. Było dla mnie tylko kwestią czasu gdy wynajdą kogoś, kto podejmie się takich działań na naszej kopalni. Skoro nie mogli znaleźć takiej osoby w KWK Bielszowice, posłużyli się człowiekiem z KWK Halemba, który spełniał wszystkie ich kryteria. Człowiekowi temu podaliśmy jako organizacja rękę, gdy groziło mu zwolnienie w KWK Halemba za pijaństwo, bo zawsze byliśmy i jesteśmy  zdania, że ludziom należy dawać szansę. Człowiek ten miał również szansę startowania w ostatnich wyborach do władz naszej organizacji, jednak metody podsunięte przez Porozumienie - opisane na wstępie - którymi się posiłkował, zostały w porę zdemaskowane przez naszych członków. Ponieważ zakulisowe intrygi nie przyniosły efektów, podjął kolejną próbę, ale tym razem wspólnie z kolesiami z Porozumienia. Powyższy wstęp ma na celu uzmysłowienie wszystkim członkom motywację jaka kieruje osobami próbującymi stworzyć nową strukturę związkową w naszej kopalni. Działania te nie mają na celu prowadzenie jakiejkolwiek działalności związkowej na rzecz dozoru, ale zwalczanie MZZ Kadra, o czym mówią wyraźnie i bez żenady. To, że tak właśnie się dzieje są ostatnie działania wspomnianego pana. Otóż zaprosił na spotkanie kilkanaście osób, którym kazał wpisać się na listę obecności, a potem bez ich wiedzy, co szereg z nich potwierdziło pisemnie, listę tą wykorzystał jako listę założycieli związku w sądzie. Kłamstwo, więc i oszustwo stało się zaczynem nowego tworu z namaszczenia PZZ Kadra, która to stale przysyła swoich emisariuszy. Rozpowiadają, że nasza organizacja się rozwiązuje, a ja przestałem być jej przewodniczącym. Muszę niestety zmartwić wszystkich tych, którzy szukają taniej sensacji. Wszystko to pomówienia i klasyczny przykład działania wspomnianej wyżej organizacji. Szanowne koleżanki i koledzy nie dajcie się prowokować takim marnym kłamstwom. MZZ Kadra działa w sposób zdecydowanie prężniejszy po wystąpieniu z PZZ Kadra i stale przybywa nam członków. Przestaliśmy płacić blisko 20 tyś zł rocznie na rzecz tej organizacji, nie otrzymując nic w zamian, oprócz tego co opisałem wyżej. Dajemy sobie świetnie radę. Będziemy uczestniczyć w zebraniach w Kompanii Węglowej bez udziału niekompetentnych i sprzedajnych pośredników. Objęliśmy ochroną wszystkie osoby funkcyjne. Mamy środki aby bronić naszych członków w sądach i zasięgać niezbędnych opinii prawnych i czynimy to na bieżąco. Mamy także rzecz najważniejszą; determinację, wiedzę, kompetencje, a przede wszystkim z pracodawcą nie łączą nas niejasne powiązania, co pozwala nam odważnie występować w obronie naszych członków. Co do mojej osoby i rozsiewanych plotek to oświadczam, że nie zostałem nigdzie wyrzucony, choć niektórzy bardzo by tego chcieli i nadal jestem przewodniczącym związku. Powiem więcej; prowadzę aktywne prace celem zarejestrowania nowej pondzakładowej struktury reprezentującej interesy szeroko rozumianej kadry inżynieryjno-technicznej i administracyjnej na zdrowych zasadach. Wierzę, że dla wybitnego „rezydenta Porozumienia” może to być szokiem, że pracownik dołowy zjeżdża na dół, ale ja skomentuję to bardzo krótko... Zwracam się do wszystkich członków aby nie ulegali kłamliwej propagandzie i jeżeli mają jakiekolwiek wątpliwości zwracali się z pytaniami do źródła. W sprawie nakłaniania do wypisywania się ze związku mogę jedynie stwierdzić, że nasza organizacja takich działań w stosunku do jakiejkolwiek organizacji nie podejmuje. Takie zachowanie oceniamy jako nędzne i nie przystające osobom dozoru. Jeżeli jako organizacja nie jesteśmy w stanie swoim wieloletnim działaniem przekonać kogoś do naszych racji i metod działania, to siłowe zmuszanie do członkostwa nie ma najmniejszego sensu. Związek zawodowy to dobrowolne zrzeszenie członków w celu reprezentowania ich interesów. Dzisiaj mamy szansę, aby to czynić w sposób bezpośredni i zdecydowanie skuteczniejszy niż wcześniej.
Przewodniczący MZZ Kadra Bielszowice Mirosław Pukas

 

Najazd „Hunów” z Porozumienia na Bielszowice

Najazd „Hunów” z Porozumienia na Bielszowice

Kadra XXI Miesięcznik Informacyjny nr 25/05/2011
O problemach MZZ Kadra Bielszowice z Porozumieniem… w związku z nieprawidłowościami – delikatnie rzecz ujmując – do których doszło w tymże Porozumieniu…informowaliśmy na bieżąco. W końcu czara goryczy się przelała i Kadra z Bielszowic mając na względzie dobre imię swoich członków oraz dość nerwów i przepychanek wystąpiła z Porozumienia… Oczywiście ta decyzja nie spotkała się z aprobatą tzw. ”kolegów działaczy” (cha, cha, cha – kolegów i działaczy) z Porozumienia…, kwestią czasu pozostawało to, kiedy i jakie podejmą desperackie działania skierowane przeciwko niepokornym z Bielszowic? Nawiasem mówiąc takie działania podejmowali już wcześniej kolportując w kopalni szkalujące bibuły używając logo miesięcznika Kadra XXI (są nagrania monitoringu oraz świadkowie). Ich hipokryzja i zakłamanie sięgnęła szczytów Himalajów posuwając się do takiego kroku. Jeszcze nie tak dawno oddali do sądu Kadrę z Budryka za to, że na karczmie piwnej wisiało ich logo na jakieś płachcie płótna. Sąd kazał przeprosić Porozumienie…, co uczyniono. Ale to samo Porozumienie… bez żenady posuwa się do szyderczego wykorzystywania logo miesięcznika Kadra XXI i tekstów w sposób urągający nie tylko kulturze, dobrym obyczajom ale także i prawu; zwłaszcza Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Prawu prasowemu (Dz.U. nr 24, poz 83, z 23.02.94r; Art. 40 czy też 49 Prpr.) w tychże bibułach. Tylko przez litość na razie nie wystąpiliśmy na drogę sądową, co nie oznacza, że tego nie zrobimy, bowiem jak mówi stare przysłowie; co się odwlecze, to nie uciecze. Mamy jeszcze czas. Ponieważ działanie z bibułami nie odniosło pożądanego skutku, więc Porozumienie… posunęło się do kolejnego kroku; utworzenia Konkurencyjnego dla MZZ Kadra Bielszowice związku w kopalni. W swej desperacji posłużyli się jego mościem, który w Bielszowicach pracuje od niedawna, w poprzedniej – sąsiedniej - kopalni podpadł na tyle skutecznie, że groziło mu zwolnienie. Nikt nie jest Barbarusem – jak mawiał Wołodyjowski – i dano mu szansę pracy w Bielszowicach. To właśnie ten jegomość, za namową i przy współpracy desperatów z Porozumienia, onego czasu zorganizowali zebranie założycielskie nowego związku w kopalni pod nazwą Związek Zawodowy Kadra KWSA KWK Bielszowice z siedzibą w Rudzie Śląskiej. Żyjemy w wolnym kraju i każdy ma prawo zakładać jakiś związek, organizację czy inne towarzystwo wzajemnej adoracji. Problem w tym, że na zebraniu tym świadomie posunięto się do chamskiego przekrętu, lub jak kto woli przewału. Otóż przygotowano listę obecności, na której przybyli ciekawscy wpisywali swoje nazwiska i imiona. Na drugiej stronie tej listy, o czym wpisujący nie wiedzieli, była adnotacja, że jest to lista założycieli nowego związku. Ci co się wcześniej zorientowali, skreślili swoje nazwiska, jednak wielu, nieświadomych podstępu, nie uczyniło tego. Lista po zebraniu żyła już swoim życiem, a oni czują się teraz oszukani. To co mówiono na tymże zebraniu można określić odyseją kłamstw, pomówień, dano popis niekompetencji znajomości przepisów o związkach zawodowych, a zwłaszcza o reprezentatywności. Straszono zebranych, że w związku z wystąpieniem MZZ Kadra Bielszowice z Porozumienia… tracą możliwość tzw. ochrony. Po pierwsze nie wszyscy członkowie związku są poddani ochronie, po drugie MZZ Kadra Bielszowice występując z Porozumienia… nie straciła nic na reprezentatywności ani na ochronie swoich działaczy. Otóż w opinii Kancelarii Adwokackiej z Rudy Śląskiej; zgodnie z art. 24125a§ 1 Kodeksu pracy „Reprezentatywną zakładową organizacją związkową jest organizacja związkowa: 1) będąca jednostką organizacyjną albo organizacją członkowską ponadzakładowej organizacji związkowej uznanej za reprezentatywną na podstawie art. 24117§ 1 pkt 1, pod warunkiem że zrzesza ona co najmniej 7%pracowników zatrudnionych u pracodawcy, lub 2) zrzeszająca co najmniej 10% pracowników zatrudnionych u pracodawcy.” Z kolei Art. 342ust. 1 ustawy o związkach zawodowych stanowi: „Zarząd międzyzakładowej organizacji związkowej, która w co najmniej jednym zakładzie pracy objętym jej działaniem zrzesza pracowników w liczbie wymaganej do uzyskania statusu organizacji reprezentatywnej w rozumieniu art. 24125aKodeksu pracy, może wskazać pracowników podlegających ochronie przewidzianej wart. 32ust. 1: 1) w liczbie ustalonej zgodnie z art. 32ust. 3albo4lub 2) w liczbie ustalonej zgodnie z art. 32 ust. 3 albo 4 w jednym zakładzie pracy wskazanym przez tę organizację spośród zakładów pracy objętych jej działaniem, w którym ta organizacja zrzesza pracowników w liczbie wymaganej do uzyskania statusu organizacji reprezentatywnej w rozumieniu art. 24125aKodeksu pracy, powiększonej o liczbę pozostałych zakładów pracy objętych działaniem tej organizacji, w których jest zatrudnionych co najmniej 10 pracowników będących jej członkami.” Jak wynika z analizy dokumentów, MZZ „Kadra” w trzech zakładach pracy objętych jej działaniem zrzesza pracowników w liczbie wymaganej do uzyskania statusu organizacji reprezentatywnej. Oznacza to, że zarząd tej organizacji może wskazywać pracowników podlegających tej ochronie na podstawie art. 342ust. 1 ustawy o związkach zawodowych. Tak więc MZZ Kadra Bielszowice nie jest potrzebna kosztowna reprezentacyjna atrapa Porozumienia do obrony swoich działaczy. Sąd Rejonowy w Gliwicach odrzucił wniosek o rejestrację nowego związku z powodów „formalnych”. Na dzień rejestracji rzeczony związek miał kilkunastu członków – nie przekraczał w każdym razie dwudziestu. Ilu z nich zostało w konia zrobionych i czy nie wycofają się w trakcie uzupełnienia owych braków formalnych, pokaże czas. „Hunowie” z Porozumienia myśleli, że zawojują Bielszowice, ale przeliczyli się ze swoją siłą oddziaływania. Jest to również dobitny przykład na to, że z takim mozołem budowany przez lata prestiż Porozumienia pozostał pustym sloganem, wyświechtanym frazesem za sprawą obecnego kierownictwa i jego klakierów.
Esemescu

 

Globtroterzy z Bielszowic

Globtroterzy z Bielszowic

Międzyzakładowy Związek Zawodowy „KADRA” Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego z siedzibą przy KWK „Bielszowice” nie tylko konsekwentnie realizuje swoje założenia programowe, ale nawet je przekraczając i to prawie dwukrotnie. Jednym z tych założeń jest zwiedzanie ciekawych miejsc. Jako Związek planujemy na początku roku szereg wycieczek i imprez, wsłuchując się uważnie we wszystkie uwagi i propozycje członków Związku. W bieżącym roku udało się nam już zrealizować parę  wycieczek i imprez, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem członków. Np. wycieczkę do Wiednia organizowaliśmy w dwóch terminach z powodu dużego zainteresowania. Tak więc w dwa następujące po sobie weekendy majowe poznawaliśmy stolicę Austrii, Wiedeń i Słowacji, Bratysławę.  W sumie wyjechało blisko 100 osób. Los nam sprzyjał, bo pogoda nam dopisała, a to w dobrych nastrojach i humorach pozwoliło nam, kontestować zabytki Wiednia i jego sztukę. Przepiękne pałace, parki i ogrody zrobiły duże wrażenie i zapewne pozostaną w pamięci wszystkich uczestników, którzy intensywnie dokumentowali wszystkie zwiedzane miejsca. Profesjonalizm przewodników ich wiedza oraz znajomość rzeczy dały nam możliwość poznania burzliwych dziejów rodziny Habsburgów i ich państwa, co pozwalało lepiej zrozumieć historię zwiedzanych miejsc. Niezatarte wrażenie pozostawiła wśród uczestników wizyta w muzeum wódki i ekstremalne wyczyny na Praterze. Równie pozytywne emocje wzbudziło zwiedzanie starego miasta w Bratysławie. Klimat wąskich uliczek i starych kamienic, pięknie odnawianych, pozostawił niezapomniane wrażenia. Mamy nadzieje, że następne wycieczki i imprezy zaplanowane przez Związek będą się cieszyły równie dużym zainteresowaniem, a zarządowi uda się spełnić wszystkie wymagania z tym związane. Korzystając z okazji chciałbym poinformować, że w maju organizujemy Wielką Majówkę do Zielonej, podczas której zwiedzimy Sztolnię Czarnego Pstrąga, Muzeum Chleba oraz będziemy się bawić w ośrodku w Zielonej. 1 czerwca z kolei organizujemy dzieci na festyn z okazji Dnia Dziecka na boisku MKS Zaborze, w ramach którego przewidziano emisję filmu „Piraci z Karaibów” w wymiarze 3D w Plaza, w Rudzie Śląskiej. Natomiast 23 czerwca zapraszamy wszystkich na wycieczkę  do Londynu. To nasze najbliższe plany i zapraszamy wszystkich członków  do skorzystania z oferty.

Mirosław Pukas

 

przejdź do strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64

 

Koło Emerytów
Konsorcjum Ochrony
Zarząd Budynków
Fundacja Unia Bracka
Jednostka obsługi
MPGK

Federacja ZW KADRA XXI

Miesięcznik KADRA XXI

Forum Związków Zawodowych

 

 
kotonski.pl - lepsza strona internetu - tworzenie stron internetowych, kreacja wizualna, poligrafia
Międzyzakładowy Związek Zawodowy KADRA Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
Menu